TALENT drama studio - herecké a dramatické studio pro děti a mládež
Vezmi to do hry!
Laboratoř: dramaticko-vzdělávací programy

Jen pro děti a mládež z pravidelných skupin

Tvořivost a vzdělání vedou člověka ke svobodě, jsou zbraní proti strachu. Zatímco v rámci pravidelných dramatických skupin aktivujeme u dětí a mládeže především tvořivost a podněcujeme v nich autorství a zájem, v laboratoři jdeme ještě dál. Zaměřujeme se na naší mládež z pravidelných skupin, tedy na věkovou skupinu, která je schopna hlouběji pracovat se zpětnou vazbou, která chce dál objevovat, hledat, nabourávat, ptát se a tvořit.

Mladým lidem z našich pravidelných skupin poskytujeme prostor pro hlubší studium, vytváříme platformu pro dialog, reflexi, učíme je kritickému myšlení, podporujeme jejich vlastní tvorbu. Tvůrčí zájem a chuť k autorství, které mladí lidi nabyli v mladších skupinách, se v laboratoři stává předpokladem k hlubší autorské výpovědi, dialogu, reflexi a komunikaci.

Nabídky a detaily konání jednotlivých akcí jsou k dohledání v kalendáři, v novinkách na titulní stránce, nebo jsou dětem zasílány prostřednictvím emailu.

Nedělní improvizace (8 - 13 let)

Jednou měsíčně pro děti z pravidelných skupin možnost 120 minutové improvizace. Záměrem je prohloubit improvizační dovednosti děti a mládeže ze skupin a podpořit vzájemné poznání mezi členy jednotlivých věkových skupin. Přínos:  - sebepoznání - autenticita - vyjadřovací a komunikační schopnosti - všímavost - hravost - pohotovost - flexibilita - schopnost improvizace a reakce na změny - naslouchání - interakce - práce s chybou, strachem a trémou - partnerství - týmová práce.

Zážitkové autorské psaní (12 - 18 let)

Několikrát ročně 120 minutová komentovaná meditativní procházka po Praze, podpořená výběrem textů k zamyšlení k tématu, spojená s autorským psaním. Výběr z napsaných textů se čte na některé z našich akcí. Záměrem je inspirovat zajímavým místem a vybranými myšlenky a texty a následná dovednost vnitřní prožitek, myšlenky a pocity sdělit skrze autorský text. Přínos: - koncentrace - kultivace psaného projevu - přemýšlení a reflexe - schopnost sdělování skrze autorský text - nové podněty, informace a inspirace.

Čaj o páté (13 - 22 let)

Čtení zajímavých textů, myšlenek a knih, následná diskuze. Záměrem je přiblížit mládeži zajímavé texty filozofů, státníků, pedagogů, myslitelů, humanistů, básníků. Hledat nové pohledy na daná témata a podpořit v mladé generaci kritické myšlení. K čtení vybrané texty např. od Václava Havla, Chalil Gibrana, Martina Bubera, Antoine de Saint-Exupéryho, T.G. Masaryka, Mileny Jesenské, Karla Čapka a dalších. Přínos: - rozvoj kritického myšlení - schopnost vyjadřování, sdělování myšlenek - umění vést dialog - seznámení s myšlenkami zajímavých osobností - komunikace.