Podcasty

Podcasty Talent drama studia. O naší pedagogice, práci, tvorbě, autorském divadle a herectví.

Série podcastů od vzniku Talent drama studia až po současnost

Sedmý podcast: Jak studium Kreativní pedagogiky na DAMU ovlivnilo pedagogiku a tvorbu v TALENT drama studiu

Šestý podcast: O Dialogickém jednání, které je základem naší pedagogické práce

Pátý podcast: Další léta a počátek změn pedagogiky a divadelní tvorby

Čtvrtý podcast: Fungování v první sezóně 2009/2010

Třetí podcast: První krůčky Dětského talentu

Druhý podcast: Herecká léta

První podcast: Jak to vše začalo

Další podcasty k naší práci