O nás

TALENT drama studio je uměleckou školou a studiem (laboratoří) dramatiky, autorské tvorby a herectví od nejmenších dětí až po dospělé, která provozuje svoji činnost v pražských Vršovicích. Ve své pedagogické činnosti využívá vlastní originální přístup vycházející z Dialogického jednání prof. Ivana Vyskočila (DAMU), psychosomatických disciplín a autorského divadla, který otevírá kreativitu a tvůrčí potenciály jednotlivců s přesahem k výchově zralých a odpovědných osobností, které vnímají potřeby společnosti. 

Z historie 
Nejčastěji kladené otázky

Základní projekty naší činosti:

škola TDS

Je školou dramatiky, autorské tvorby a herectví pro děti od čtyř let až po dospělé. V rámci školy se konají pravidelné kurzy pro max. počet účastníků v jedné skupině 12. V rámci školy pracuje 7 různých věkových skupin. Základem naší dramaticko-pedagogické práce je sebezkušenost skrze psychosomatické disciplíny (tělo-hlas-řeč). Výsadní místo mezi nimi zaujímá komplexní psychosomatická disciplína Dialogické jednání s vnitřním partnerem prof. Ivana Vyskočila (hlavní předmět studia na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU), která se stává příslibem budoucího studia dramatiky, divadla a herectví v mezinárodním kontextu. Záměrem školy je otevřít člověka autenticitě, svobodě, zkoušení a experimentu, životní i profesní improvizaci, objevovat v lidech jejich autorství, tvořivost, herectví a vytvářet lidsky i profesně zajímavé kreativní osobnosti, ale i herecké mistry a divadelní tvůrce.

Vršovická Klubovna

Je místem setkávání a dalšího studia dramatických, divadelních a hereckých, dovedností, sdílení autorské tvorby, čtení autorských textů a přednášek se zajímavými osobnostmi našeho společenského a kulturního života. Klubovna, která sídlí v komorním klubovně vršovického Vzletu, je zaměřena především na mladou generaci (starší děti, mládež) jak z TALENT drama studia, tak i z řad nejširší veřejnosti. Cílem Vršovické Klubovny je upevňování individuálních osobností mladých lidí, jejich kreativity a tvůrčích potenciálů s přesahem k zájmu o společnost a její obecné blaho. V rámci ní se organizují: Nedělní improvizace, Zážitkové autorské psaní s návštěvou zajímavého místa pro děti a mládež, pro mládež a dospělé jednodenní intenzivní workshopy ve spolupráci se špičkovými divadelními profesionály a pedagogy, večery autorského čtení, různé přednášky a letní dílny na nestandardních místech po celé České republice.

Vosí hnízdo

Je specifickým divadelním souborem mladé nastupující generace, složeného z absolventů TALENT drama studio, jakožto laboratoří autorské tvorby a divadla s mottem “Mladí tvoří pro mladé”. Základními pilíři projektu jsou: Laboratoř – Představení – Kulaté stoly. Laboratoř jako otevřená forma divadelního hledání obsahů a forem pro jevištní zpracování, Představení jako prezentace autorských děl a představení před širokou veřejností a Kulaté stoly jako forma diskuzí s divákem.  Jde o hlubší hledání a nastolování otázek, které zajímají mladou generaci. Společně s divadelními profesionály přetváří mladí divadelní tvůrci hledání a objevování obsahů a forem v jevištní autorská představení, s kterými následně přicházejí ke stejně starému divákovi, aby otevřeli palčivé otázky současného mladého člověka a následně mohli o nich společně diskutovat v rámci kulatých stolů. 

Vršovický festival talentů 

Vršovický festival talentů je základním projektem TALENT drama studio, v rámci kterého jsou prezentována především absolventská autorská představení všech skupin TALENT drama studio, od nejmenších dětí až po dospělé. Snahou našeho již tradičního interaktivního festivalu je bořit hranice mezi tvůrcem, hercem a divákem, komunikovat, otevřít dialog, místo předvádění naučených a nacvičených jevištních forem najít prostor pro vzájemnou komunikaci, jak skrze autorská představení tak i formou kulatých stolů a diskuzí s diváky. A to vždy na konkrétní téma společné pro všechny skupiny, které odráží ideje Talentu, což je sebepoznání, existenciální a mravní hodnoty. Skupina dané téma podrobuje ročnímu zkoumání tak, aby závěrem bylo autorské představení prezentováno na Vršovickém festivalu talentů.