O nás

TALENT drama studio je školou herectví, dramatiky a studiem autorské tvorby a divadla pro děti, mládež a dospělé s vlastním specifickým pedagogickým přístupem založeném na komplexní psychosomatické disciplíně Dialogické jednání s vnitřním partnerem. Náš přístup se zabývá hlubším pojetím herectví jako odrazem osobnosti jednotlivce. Neméně důležitá součást pedagogiky je autorská tvorba a divadlo, podpora experimentu a dramaticko-divadelních laboratoří, které otevírají v člověku a skupině tvůrčí autorský potenciál.

Z historie 
Nejčastěji kladené otázky

škola/kurzy

Orientujeme se na herectví a autorskou tvorbu. Snažíme se naším specifickým pedagogickým přístupem založeným na studiu psychosomatických disciplín (tělo, hlas, řeč), skrze volnou dramatickou hru, především Dialogické jednání s vnitřním partnerem a snad nejdůležitějším principem naší práce -skrze objevení a práci se zpětnou vazbou- objevit v člověku jeho nejhlubší podstatu, talent, podpořit otevřenost, zájem a úžas jako životní postoj. Dialogické jednání se stává příslibem, kudy se bude ubírat moderní studium herectví a dramatu.  Kromě studia herectví se snažíme odkrýt v člověku i jeho autorský potenciál skrze psaní vlastních  textů a vytváření autorských výstupů a představení.

Pravidelné kurzy herectví a autorského divadla   děti, mládež, dospělí
Nedělní improvizace
Workshopy
On-line

FEstivaly a pŘedstavení

Realizujeme festivaly autorské tvorby, jako například Vršovický festival talentů, Sezónní autorské divadlo, ale i profesionální představení jako Cizinka v Chaloux nebo komunitní divadelní projekty jako např. zážitkový putovní projekt Imaginárium H. Ch. Andersena. Od sezóny 2020/2021 funguje Vosí hnízdo, divadelní soubor mladých „mladí hrají mladým“, kdy herci se rekrutují z řad našich studentů či absolventů, kteří projevují intenzivní zájem o divadlo a chtějí se mu dále věnovat a budou vytvářet vlastní autorské projekty nebo autorsky zpracovávat texty, které jsou blízké nové nastupující generaci.

Cizinka v Chaloux
Imaginárium H. Ch. Andersena
Představení a čtení

komunita

V komunitní činnosti se snažíme podpořit vzájemnost, komunikaci, vztahy. Prezentovat naší pedagogickou činnost v rámci festivalů, otevírat diskuze, vytvářet platformu pro autorské texty, výstupy, představení našich současných studentů, absolventů, i příznivců, propojovat umělce, věkové skupiny, žánry. V rámci komunitní činnosti je jednou z důležitých aspektů orientace na naší mládež ze Spektáklu, která se sama stává iniciátorem různých projektů v rámci Klubovny. Chceme komunikovat směrem ven, inspirovat svojí tvorbou, zajímat se o jiné, případně pomoct, kde je potřeba a tak jak můžeme.

Vršovický festival talentů
Sezónní autorské divadlo
Klubovna
Imaginárium H. Ch. Andersena

vosí hnízdo-Divadlo mladých

V sezóně 2020/2021 zahájil činnost divadelní soubor mladých Talent drama studia. Z řad našich absolventů s hlubším zájmem o divadlo vznikla divadelní skupina, která bude pracovat na autorském představení a následně hrát svoje autorské jevištní výstupy pro stejnou věkovou skupinu.