O nás

TALENT drama studio je uměleckou školou a studiem dramatiky, herectví, autorské tvorby a divadla pro děti, mládež a mladé dospělé, které provozuje svoji činnost v pražských Vršovicích. 

Základní projekty naší činNosti:

škola TDS

Škola TDS je uměleckou školou pro děti, mládež a mladé dospělé s důrazem na autorskou tvorbu a herectví, dramatiku, divadlo a psychosomatiku s vlastním specifickým přístupem. Děti a mládež jsou součástí vršovické laboratoře mladých Vosí hnízdo. Výsadní místo ve studiu zaujímá komplexní psychosomatická disciplína Dialogické jednání, která se stává příslibem budoucího studia dramatiky, divadla a herectví v mezinárodním kontextu. 

Vosí hnízdo

LABORATOŘ - PŘEDSTAVENÍ - KULATÉ STOLY
Je specifickým dramaticko-divadelním formátem věnujícím se starším dětem a mládeži. Cílem je výchova svobodné, sebevědomé, vzdělané, zralé a odpovědné osobnosti, která vnímá potřeby společnosti. A to skrze psychosomatické, dramatické, divadelní a vzdělávací formáty a disciplíny, které otevírají v mladých lidech touhu po autorském sebevyjádření a tvorbě, kritické myšlení, schopnost diskuze a sdílení svých myšlenek a jejich prezentace.
Nastudovaná představení se hrají v divadelní klubovně multikulturního paláce Vzlet v Praze ve Vršovicích.

Vršovický festival talentů 

Vršovický festival talentů je základním projektem TDS, v rámci kterého jsou prezentována absolventská představení všech skupin na určité předem dané téma. Snahou našeho již tradičního interaktivního festivalu je vytvořit společný prostor pro radost, tvorbu a sdílení. 

Nejčastěji kladené otázky

„Pokud se nám vede plnit náš záměr, kterým je výchova zralých a pravdivých osobností, otevřených, odvážných, kreativních, svobodných, tvůrčích, s kritickým myšlením, kteří jsou otevřeni pro život v jeho plnosti a také se zajímají o potřeby jiných a blaho společnosti,  je to náš největší úspěch.“ zakladatelka a ředitelka studia Erika Merjavá