Individuální lekce

pro děti a mládež

VEŘEJNÉ VYSTUPOVÁNÍ (prezenčně nebo on-line, možnost kombinace)
Čas: dle domluvy
Kde: osobně nebo online Zoom meeting
Cena 60 min lekce: 1000,- Kč

Určeno pro ty, kteří si přejí:
· mít živý, pravdivý a přirozený mluvní projev
· naučit se pracovat se strachem, trémou a chybou
· najít vlastní sebehodnotu a sebejistotu
· naučit se improvizovat
· naučit se koncentrovat a soustředit
, přirozeně a sebejistě vystupovat a prezentovat před veřejností

Lektor: Erika Merjavá
Erika se zabývá především Dialogickým jednáním, řečí, přednesem a autorskou tvorbou

KONTAKT: erika.merjava@gmail.com, 604 185 631
OSOBNOSTNÍHERECTVÍ (prezenčně nebo on-line, možnost kombinace)
Čas: dle domluvy
Kde: osobně nebo online Zoom meeting
Cena 60 min lekce: 1000,- Kč

Určeno pro ty, kteří si přejí:
· mít živý, pravdivý a přirozený herecký projev
- osobnostní, kreativní a autorský přístup v herecké tvorbě
· naučit se pracovat se strachem a trémou před veřejností
- otevřít v sobě zdroje autorské tvorby a kreativity 
- psaní textů a možnost jejich jevištního zpracování
· hra a improvizace jako pramen objevování vlastní kreativity

Lektor: Erika Merjavá
Erika se zabývá především Dialogickým jednáním, řečí, přednesem a autorskou tvorbou

KONTAKT: erika.merjava@gmail.com, 604 185 631