TALENT drama studio - herecké a dramatické studio pro děti a mládež
Vezmi to do hry!
O TALENT drama studiu

TALENT drama studio je studiem dramatiky, herectví, autorské tvorby a divadla pro děti, mládež a mladé dospělé, které provozuje svoji činnost v pražských Vršovicích. Hlásíme se k autorskému pojetí studia herectví a divadla na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU. Studium herectví, autorské tvorby a divadla pojímáme jako celostní učení skrze volnou dramatickou hru, dialogické jednání, studium hlasu, řeči, pohybu, autorského psaní a čtení.

Snažíme se jít do hloubky, objevovat lidskou a hereckou autenticitu, osobnost, podporovat a aktivovat v dětech a mladých lidech vlastní tvorbu (psaní, režii, herectví), narušovat a překračovat komfortní zóny, vychovávat mladého člověka sebedůvěrou.

Nedílnou součástí studia je rozvoj kritického myšlení formou diskuzí nad texty, schopnosti sebevyjádření skrze reflexe a připomínky a rozvoj kreativity procesem, které autorská tvorba nabízí.

Tým TALENT drama studia

Erika Merjavá

divadelní pedagožka, divadelnice a herečka

v TDS: zakladatelka, ředitelka, pedagožka, režisérka

"Nepřicházím děti učit, ale přicházím  s nimi poznávat, objevovat a tvořit."

Jiří Ondra

divadelní režisér, pedagog, dramaterapeut

v TDS: pedagog a režisér ve skupinách mládeže

Hana Sršňová

studentka Pedagogické fakulty UK

v TDS: lektorka, grafička, herečka Vosího hnízda

Lada Marková

studentka psychologie na Masarykově univerzitě

v TDS: lektorka

Matěj Trnka

student grafického designu

v TDS: herec Spektáklu, IT podpora, grafik

Dialogické jednání

Základem našeho studia je disciplína Dialogické jednání s vnitřním partnerem, která vychází z volné dramatické hry, tj. nejsou dané limity, zadání a omezení. Určena jsou jen základní pravidla: 1/ nevymýšlet, nevytvářet a nehrát, 2/ nepracovat s rekvizitou, 3/ neobracet se k publiku (tj. veřejná samota).

Zkoušející se nachází v prázdném prostoru sám, před zraky ostatních, a má určitý časový limit (cca 1-3 min) pro jednání. V rámci času zkouší existovat a vnímat impulzy, které přichází, snaží se je vzít do hry a dále s nimi jednat. Po jednání dostává připomínky od lektora, které lektor zaznamenal a stávají se pro zkoušejícího impulzem. Dialogické jednání aktivuje v člověku hru a hravost, která člověka uzdravuje a osvobozuje. Člověk je vnímavější k sobě i jiným, víc sobě rozumí a chápe, což má za následek že se stává vnímavějším, koncentrovanějším a vědomějším ve svém životě.

Dialogické jednání je komplexní disciplína, kterou podporujeme v našem studiu dalšími psychosomatickými cvičeními na hlas, řeč, pohyb. Člověk se neučí techniku, tj. dostat nějakému předem stanovenému cíli, ale naopak, odkrývá nánosy, zbavuje se masek a falše, nachází svůj původní hlas, tělo a pohyby, řeč jako prostředek sdělování. Místo učení se, objevuje, zkouší a zkoumá, kam ho to dál vede. Tím nalézá svou autenticitu a spontaneitu, navrací se ke svému přirozenému jednání a objevuje schopnost vědomé a zralé existence, reflektivnosti, schopnosti zpětné vazby a dialogického principu.

Základní projekty naší činnosti

Kurzy

V rámci kurzů nabízíme dětem, mládeži a mladým dospělým jednak kurzy divadelní, jejichž součástí je příprava autorského představení. Děti tak nahlédnou do tvůrčího procesu od prvních diskuzí, psaní autorských textů až po závěrečné představení, tak i kurzy herectví, jejichž základní myšlenkou je výchova mladého člověka k osobnostnímu herectví: autentickému, přirozenému a zralému hereckému projevu. V rámci kurzů nabízíme i individuální lekce herectví a veřejného vystupování).

Terapie dramatikou

Skupinová terapie dramatikou, autorskou tvorbou a divadlem pro děti a mládež od 13 do 18 let. U terapeuticko-sebepoznávací skupiny se zaměřujeme na proces: vztahy ve skupině, sociální vazby, strachy, bloky, pocity nedostatečnosti, zažité obranné mechanismy, které se skrze hru vynořují i léčí.

Laboratoř

Součástí doprovodného programu Laboratoř je každý účastník pravidelných kurzů. V rámci Laboratoře se mohou žáci zúčastňovat dalších dramaticko-vzdělávacích formátů jako jsou např. Nedělní improvizace, Zážitková autorská psaní nebo Čaje o páté. Součástí Laboratoře je i divadelní soubor mladých Vosí hnízdo složený z našich absolventů a studentů s hlubším zájmem o autorskou tvorbu a divadlo. Vybraná představení mládeže se hrají pravidelně v divadelní klubovně multikulturního paláce Vzlet v Praze ve Vršovicích.

Festival

Vršovický festival talentů je základním projektem TDS, v rámci kterého jsou prezentována absolventská představení všech skupin na určité předem dané téma. Snahou našeho již tradičního interaktivního festivalu je vytvořit společný prostor pro radost, tvorbu a sdílení.

Naše pilíře

Hra: Hra patří k základním pilířům naší práce. Jde o jednu z nejhlubších potřeb a tužeb každého člověka. Být, existovat, hrát si jen tak, bez ohledu na cíl a výsledek. Hra v sobě nese nehotovost, zvědavost, improvizaci a údiv. Radost a plnost v procesu. Znovu navrací člověka do původní dětské otevřenosti, radosti, hravé spontaneity a tvořivosti.

Radost: Důležitá je pro nás radost z tvorby a tvůrčího procesu, poznání, objevování, spolupráce a dobré party. Radost být, existovat, hrát si a tvořit.

Svoboda: Přejeme si, aby se člověk u nás cítil plnou svobodu ve svém myšlení, jednání, sebevyjádření, projevu. Aby měl svobodu být kým je, a cítil se takto respektovaný a plně přijímaný. Svobodně se člověk může cítit pokud pociťuje plné přijetí. Proto je u nás důležité propojení vzájemného respektu, svobody a přijetí.

Tvořivost: Autorsky tvoříme představení a to chce odvahu. Vstupovat do neznámých „vod“, hledat a nacházet nové možnosti, zkoušet nemožné, hrát si s protiklady, experimentovat, nebát se chyb a selhání, výsledků. Člověk se učí v tvůrčím procesu bořit i stavět, opouštět i nacházet nové věci. Tvůrčí proces v sobě nese proces i cíl. Cílem je autorské představení. Proces je v našem pojetí pedagogiky důležitější než cíl. Proces nás učí. Výsledek nám dává zrcadlo našeho procesu, z kterého se můžeme učit dál.

Spolupráce: Nevytváříme mezi sebou soutěž, ale spolupráci. Chceme být schopni upozadit své individuální představy pro dobro celku. Vytvářet s radostí a plností společná díla. Jednotlivec tvoří tým a tým formuje jednotlivce. Proto každý jednotlivec má jedinečné a nezastupitelné místo ve skupině. Člověka práce v týmu učí také odpovědnosti za celek, tým a jeho práci.

Vzdělávání: Děti a mladí lidé jsou nastupující generaci, která bude formovat naši společnost, svět, ve kterém budeme žít. Dramatiku a divadlo proto bereme jako prostředek vzdělávání. Chceme být spíše školou než divadlem, pedagogikou než prezentací, laboratoří, prostorem pro zkoušení a experiment. Prioritní je pro nás pedagogický přístup k tvorbě a divadlu. Vnímáme, že děti a mladí lidé se mají spíše učit, hledat, objevovat, než předvádět dokonalost forem. Jako podstatné vnímáme učit je dialogu, kritickému myšlení, vyjadřování svých myšlenek i postojů, seznamovat je s texty velkých filozofů, myslitelů a intelektuálů a tyto myšlenky brát jako podněty k diskuzi, dialogu, případně dalšímu autorskému zpracování.