Herecké kurzy

1 skupina 13-22 let

září-červen

1 x týdně 90 min

hlas – řeč a přednes – tělo a pohyb – autorské čtení – herecká práce s textem – herecká propedeutika – dialogické jednání – improvizace

info@talentdrama.cz

Rozvrh Platby

Tyto roční kurzy jsou určené pro mládež a mladé dospělé 13-22 let, kteří se chtějí herecky vzdělávat pedagogickým přístupem založeným na výchově herce jako osobnosti skrze odkrývání autenticity, pravdivosti, spontaneity, živosti a komunikativnosti hereckého projevu. Výchovu člověka jako herce zakládáme na celostním učení, sebeobjevování, sebepoznání a sebepřijetí prostřednictví dlouhodobého zkoušení hlasu, řeči, pohybu, dialogického jednání a dalších psychosomatických disciplín. Účastníci pravidelných skupin jsou součástí LABORATOŘE, v rámci které se konají další dramaticko-vzdělávací lekce, pro účastníky pravidelných ročních kurzů zdarma nebo se slevou.

VÝCHOVA K OSOBNOSTNÍMU A PRAVDIVÉMU HERECKÉMU PROJEVU A PŘIROZENÉ VEŘEJNÉ PREZENTACI
- Lektor: Erika Merjavá, Jiří Ondra
Pro koho jsou určené: 
- kdo chce být autentickým a přirozeným hercem
- kdo chce uvolněně a přirozeně veřejně vystupovat, prezentovat a jednat
- kdo se chce naučit pracovat se strachem a trémou
- kdo chce mít kultivovaný řečový projev, gestiku a pohyby těla
- kdo chce otevřít v sobě kreativitu 
- pro zájemce o herectví
- mladé herce hrající ve filmech a divadlech
- uchazeče na střední a vysoké herecké školy
K čemu vedou:
- sebe-vědomí
- sebepoznání
- komunikace
- flexibilita
- kreativita
- uvolněnost ve veřejném vystupování a jednání
- autentický a pravdivý projev 
- autentický a pravdivý herecký projev a herecké vystupování
Kurz učí:
- reagovat na podněty a kritické situace
- improvizovat a nacházet nová řešení
- uvolněně a pravdivě veřejně vystupovat a prezentovat
- pracovat se strachem a trémou
- přirozeně herecky jednat a existovat na jevišti
- kreativně herecky pracovat (přijímat a zpracovávat podněty a připomínky, jednání v situaci)