Vosí hnízdo

AKTUÁLNÍ PROGRAM:

22.1.2022, premiéra
Klubovna Multikulturního paláce Vzlet

"Kdo jsme? Odkud vycházíme? Co nás určuje? S čím bojujeme?" Na tyto otázky hledá odpověď mladá nastupující generace laboratoře autorské tvorby mladých Vosí hnízdo  ve svém prvním představení v komorním prostoru multikulturního paláce Vzlet v pražských Vršovicích.
Děkujeme za podporu Městské části Praha 10

„laboratoř-představení-kulaté stoly“

Vosí hnízdo je laboratoří autorské tvorby a divadla nastupující mladé generace. Vzniklo v roce 2021 jako odpověď mladých absolventů (16-26 let) TALENT drama studia po hlubším autorském hledání, zkoumání a sebevyjádření, tak i po touze generačního dialogu. Motto souboru zní: “Mladí tvoří pro mladé”. Ve spolupráci s divadelními profesionály tvoří autorská představení, která se hrají pravidelně v komorním prostoru Klubovny Vzlet. Součástí každého představení jsou kulaté stoly či diskuze s diváky, především vršovickou mládeží, a společně se snaží otevřít určitá témata a hledat odpovědi.

„Mladí tvoří pro mladé“, je sloganem Vosího hnízda. Kdo lépe zná pocity a myšlenky nastupující generace než právě mladí lidi, kteří jsou navíc ještě otevření novým formám, nebojí se zkoumat, experimentovat a překračovat hranice? Podrobovat žánry i témata dalším možnostem? Vyjadřovat se „jazykem mladých“ a prolínat jevištní i výrazové formy a prostředky?

Soubor vede: Erika Merjavá (divadelníce a pedagožka) a Jiří Ondra (divadelní režisér a pedagog)