Divadlo mladých

AKTUÁLNÍ PROGRAM:

připravujeme

V sezóně 2020/2021 zahájil činnost divadelní soubor mladých Talent drama studia s názvem Vosí hnízdo. Z řad našich absolventů s hlubším zájmem o divadlo vznikla divadelní skupina, která bude pracovat na autorském představení a následně hrát svoje autorské jevištní výstupy pro stejnou věkovou skupinu s následnými kulatými stoly s diváky.

„Mladí hrají pro mladé“, je naším sloganem. Kdo lépe zná pocity a myšlenky nastupující generace než právě mladí lidi, kteří jsou navíc ještě otevření novým formám, nebojí se zkoumat, experimentovat a překračovat hranice? Podrobovat žánry i témata dalším možnostem? Vyjadřovat se „jazykem mladých“ a prolínat jevištní i výrazové formy a prostředky?

Divadelní soubor vychází ze studia herectví a autorského divadla ve skupinách Talent drama studia.

Soubor vede: Erika Merjavá (divadelníce a pedagožka) a Jiří Ondra (divadelní režisér)