Historie

Talent drama studio, z.s. založila jako Dětský talent Erika Merjavá v roce 2009. Byly to dva dramatické kroužky pro mladší věkové skupiny. Každým rokem počet dětí a skupin rostl, v roce 2014 se přidala práce s dospělými, skupina D-talent. Počet skupin se stabilizoval v současné době na sedmi. V roce 2016 se podnikatelská činnost Eriky Merjavé pod názvem Dětský talent transformovala na neziskovou společnost TALENT drama studio, z.s.

V roce 2013 se změnila filosofie a směřování studia, z toho plynoucí i obsahová náplň práce ve skupinách. Po roce 2013 se základním pilířem práce staly psychosomatické disciplíny, především disciplína Dialogické jednání, procházení vlastní zkušeností, vnímání a plné vědomí při práci, nabourávání zažitých konceptů, práce s tělem, hlasem a řeči na bází vlastního poznávání, skrze které člověk zaznamenává kdo je a kde se nachází. Psychosomatické disciplíny, autorská tvorba, tvůrčí proces, a konečný výstup, ke kterému se dochází plynulým a postupným procesem v průběhu roku, se stává součástí roční práce ve skupinách.

Základem naší filosofie se stalo studium na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU, kterou založil p. prof. Ivan Vyskočil  v roce 1992, jakožto alternativní vědomou možnost a autorský přístup k herectví a divadelní tvorbě.