Vršovický festival talentů

Vršovický festival talentů je základním projektem TALENT drama studia, v rámci kterého jsou prezentována především absolventská autorská představení všech skupin TALENT drama studia, od nejmenších dětí až po dospělé. A to vždy na konkrétní téma společné pro všechny skupiny, které odráží idee Talentu, což je sebepoznání, existenciální a mravní hodnoty. Tématem Vršovického festivalu talentů 2018 byl Kiosek (obchod s prodejem existenciálních hodnot), v roce 2019 Zrcadlo. V roce 2020 připravujeme téma Nesmyslnost/Absurdita, „Vyskočilovské téma“ typické pro autorské divadlo.

téma

Téma je součástí pedagogické činnosti na hodinách ve všech skupinách. K tomu se skupina i jednotlivec v průběhu celé sezóny obrací a konfrontuje zkušenost jiných s vlastní dosavadní zkušeností, dohledává v literatuře i jiných zdrojích. Vlivem toho získává novou zkušenost, která je základem osobnostního růstu člověka. Zvolené téma je zajímavé jako celek i pro Talent drama studio a nejširší diváckou obec. Dává možnost srovnávání jednotlivých vývojových stádií, jak jednotlivé věkové skupiny jsou schopné téma pojmout, od konkrétního až po abstraktní sdělování. 

 

Vršovický festival talentů podporují nebo podpořili:
logo-SFK