Vršovický festival talentů

Reportáž z Vršovického festivalu talentů 2017

Vršovický festival talentů je základním komunitním projektem TALENT drama studia, z.s., v rámci kterého jsou prezentována roční absolventská autorská představení a prezentace všech skupin TALENT drama studia, od nejmenších dětí až po dospělé. Interní práce na jednotlivých představeních vzniká v průběhu celé sezóny září-červen procesem autorské tvorby, kdy sami účastníci skupiny se stávají autoři vlastního projektu (dle pedagogického přístupu a filozofie prof. Ivana Vyskočila). Cílem festivalu je otevřít nejširší veřejnosti autorskou tvorbu jednotlivých skupin TALENTU,  jiné autorské počiny studentů i absolventů, nebo lidí spřízněných s TALENT drama studiem. Festival se koná každoročně v červnu a skýtá výhodu vzájemného sdílení práce a inspirace jednotlivých skupin – dětí, mládeže i dospělých. Nabízí zajímavou možnost trávení společného volného času, od nejstarších členů rodin až po nejmladší, inspiruje malé a mladé diváky v konfrontaci s vlastním trávením volného času a zájmy, vzdělává, podněcuje, provokuje a podvědomě otevírá otázky k vlastnímu směřování a osobnostnímu růstu, seberealizaci a sebeprezentaci, schopnosti veřejného projevu. 

Vršovický festival talentů podporují nebo podpořili:
logo-SFK