Vršovický festival talentů

Reportáž z Vršovického festivalu talentů 2017

Festival se koná každoročně v červnu a skýtá výhodu vzájemného sdílení práce a inspirace jednotlivých skupin – dětí, mládeže i dospělých. Představení jsou dostupná pro širokou veřejnost, především pro občany Prahy 10. Minifestival nabízí zajímavou možnost trávení společného volného času, od nejstarších členů rodin až po nejmladší, inspiruje malé a mladé diváky v konfrontaci s vlastním trávením volného času a zájmy, vzdělává, podněcuje, provokuje a podvědomě otevírá otázky k vlastnímu směřování a osobnostnímu růstu, seberealizaci a sebeprezentaci, schopnosti veřejného projevu.

Neméně důležitá je interní práce na jednotlivých představeních, která vzniká v průběhu celé sezóny září-květen (červen) procesem autorské tvorby, kdy sami účastníci skupiny se stávají autoři vlastního projektu. Jde o propojení pedagogické a divadelní činnosti, která je zaměřená k výchově osobností samostatné, odpovědné za sebe i celek, tvořivé, otevřené, komunikativní a zaujaté pro obecně dobrou věc. Inspiračním zdrojem jak pro pedagogickou práci, tak i tvorbu, se stala autorská tvorba a pedagogika prof. Ivana Vyskočila na podkladě humanistické psychologie Carla Rogerse a pragmatické pedagogice Johna Deweye.

Naším cílem totiž není profesionalita a bezchybnost a výkon z představení, ale spíše schopnost improvizovat, zkusit si jiné možnosti, vyřešit problém a naučit se pracovat s nepředvídatelnými okolnostmi.

Po osmi letech se stabilizoval počet na 7 představení skupin dětí, mládeže i dospělých, rozložených do 3 dnů. Tak vznikl minifestival absolventských představení TALENT drama studia – Vršovický festival talentů.

Vršovický festival talentů podporují nebo podpořili:
logo-SFK