Autorský Podzim 2019

Na 19.10.2019 připravuje TALENT drama studio interaktivní minifestival autorské tvorby Talent drama studia ve Vršovické divadle Mana. Rezervace vstupenek: www.vrsovickedivadlo.cz

13:00-16:00: ODPOLEDNÍ BLOK

Za zrcadlem…         
Představení vycházející z aktivní imaginace propojené písněmi Nikol Fišerové @ HeleN Rockhousle. Hraje skupina Lotrandovci (děti 11-13 let)

Výměna                    
…aneb Jak jsme nic nedělali. Hraje skupina Rozmach (mládež 13-15 let)

Lidé ulice                 
Zrcadlo vnitřního světa lidí a jejich hledání pravdy o sobě samém. Hraje skupina Spektákl (mládež 15-18 let).

 16:00-19:00: AUTORSKÁ DÍLNA (pro zájemce od 15-ti let)

Pro zájemce z řad veřejnosti práce na vlastním textu, který zájemci napíšou v rámci autorské dílny a jeho následná jevištní interpretace. Výsledky budou prezentované na jevišti Vršovického divadla Mana.

19:00-20:00: Cizinka v Chaloux

Scénické čtení autorského textu Eriky Merjavé. Ostré zrcadlo v nazírání na sebe samého směrem k pochopení a smíření. Dramaturgická supervize: Eva Čechová. Hudba a zpěv: Elena Soneshine, Miroslav Linka, Perkuse: Jiří Pelucha, Čte a hraje: Erika Merjavá

 20:00-22:00

AFTERPARTY pro současné a bývalé členy Talentu

 VSTUPNÉ

Odpolední blok: 150,- Kč/sleva 100,- Kč, 
Cizinka v Chaloux: 150,- Kč/sleva 100,- Kč
Na celý festival: 200,- Kč
Workshop a vstup na party: zdarma