Úspěchy Talentu

Kromě toho, že naši absolventi úspěšně skládají talentové zkoušky na konzervatoře, školy s výchovnou dramatikou, mají zájem o studium na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU, z jejíž filozofie a principů naše pedagogika a umělecká činnost vychází, hrají v představeních jiných divadel či souborů, ve filmech, TV seriálech i reklamách…

Jako největší úspěch pokládáme, že jsme v našich studentech aktivovali touhu po tvorbě, vlastním vyjádření. V jejich vlastních produkcích vznikají nové divadelní soubory, autorské projekty a představení (muzikál Alice a Alenka, Červený Kukiš), produkují a režírují krátké filmy, klipy a jiné filmové počiny, stávají se asistenty ve skupinách Talentu, mají chuť dále tvořit profesionálně či amatérsky. Každopádně aktivní tvorba, kreativní přístup k životu a profesi, se stává součástí jejich života a tím se plní slova Marka Orka Váchy z knihy Neumělcům života, které se staly součástí naší hlavní idee a cílem, kam směřujeme:

„Pokud rezignujeme na pozvání k umění, naše místo zůstane prázdné, díla, která nepřivedeme k životu my, nevzniknou nikdy, písně které nesložíme, se nikdy nebudou zpívat. Tentýž princip platí pro pozvání k životu jako takovému. Cesta, kterou neprojdeme my, nikdy nevznikne a pokud rezignujeme, svatost našeho života zůstane prázdná, nevyužitá…Plátno času, které jsem při narození dostal, se může stát mistrovským plátnem, nebo může nevyužito zůstat bílé.“ M.O.Vácha