Terapie dramatikou

SKUPINOVÁ TERAPIE DRAMATIKOU, AUTORSKOU TVORBOU A DIVADLEM

Bolesti a zranění dětí a mladých se v našem pojetí terapie vynořují a léčí dramatickou hrou, autorskou tvorbou, psychosomatickými disciplínami zaměřenými na tělo, hlas a řeč. Jde o práci s vnitřním prožitkem, který má pro člověka ozdravný proces. Nejde jen o pojmenovávání zranění jako u psychoterapie, ale o zapojení celého člověka, s jeho somatikou i psyché. Bolesti, zranění, bloky a strachy, pocity nedostatečnosti se vynořují i léčí skrze hru, která ve své radostné podstatě osvobozuje člověka a staví opět pevně na nohy.

Pravidelná skupina
UT: 15:00-16:30,19.9.2023-9.1.2024
Úvodní setkání: 16.9.2022, 10:00-13:00 (v ceně jako bonus)
Cena: 16 setkání (90 min) + úvodní setkání/14.400,- Kč 
Skupina: max. 8 účastníků, 13-18 let
Vedení kurzu: Doc. Vladimír Chrz (psycholog), Erika Merjavá (divadelník, divad. pedagog)
V případě zájmu se hlaste na info@talentdrama.cz

K běžnému formátu skupinové terapie (založeném na vyjádření zkušenosti, na podporujícím sdílení, na porozumění příčinám potíží a na učení se novým vzorcům chování a prožívání) přidáváme praxi otevřené dramatické hry a autorské tvorby. V této praxi se naše potíže a trápení mohou nenásilným způsobem dostávat do hry. Tímto způsobem můžeme (znovu)nalézat autorský postoj k životu, a přestáváme tak být pouhými pasivními oběťmi nepříznivých životních okolností. Zaměřujeme se na budování psychosomatické kondice (pohyb, práce s tělem, hlas, řeč), na různé druhy autorského psaní/čtení a na základní kompetence dramatického projevu. Tato kondice a tyto kompetence mohou postupně nalézat tvar v podobě společně vytvářeného autorského divadla. Takto je možné skrze otevřenou dramatickou hru tvořivým způsobem zpracovávat a korigovat negativní způsoby prožívání a jednání.“ Vladimír Chrz