Studio

Studio slouží především jako prostor pro prezentaci výsledků pedagogické činnosti ve formě závěrečných autorských představení, vytváří příležitosti pro autorskou tvorbu jak členů Talent drama studia, tak i její širší komunity, zabývá se produkcí repertoárových autorských představení a vytváří formát Klubovny nové nastupující mladé generace Talent drama studia.

Cílem je otevírání autorské tvorby co nejširší veřejnosti, propojování věkových skupin, profesionálních i neprofesionálních umělců, různých uměleckých formátů. Boří hranice mezi uměleckými odvětvími, profesionalitou, věkovými kategoriemi, hledištěm i jevištěm. Inspiruje každého člověka k umělecké, dramatické nebo jiné autorské činnosti. Podporuje vzájemnost, komunikaci a dialog a podněcuje v lidech zájem o tvorbu v souladu s myšlenkou Talent drama studia „každý může být tvůrce, každý může být herec“.

festivaly, představení, KLUBOVNA

Vršovický festival talentů 2019