Vršovický festival talentů

Vršovický festival talentů

Vršovický festival talentů je základním projektem TALENT drama studia, v rámci kterého jsou prezentována především absolventská autorská představení všech skupin TALENT drama studia, od nejmenších dětí až po dospělé. A to vždy na konkrétní téma společné pro všechny skupiny, které odráží idee Talentu, což je sebepoznání, existenciální a mravní hodnoty. Skupina dané téma podrobuje ročnímu zkoumání tak, aby závěrem bylo jejich autorské představení. 
Projekt je realizován s finanční podporou Městské části Praha 10. Děkujeme.
               
Vršovický festival talentů 2022 

Črty Vršovického festivalu talentů 2021

Vršovický festival talentů 2020 

Vršovický festival talentů 2019             

Vršovický festival talentů 2018

Vršovický festival talentů 2017

Další projekty Talent drama studia:

Sezónní autorské divadlo

Jednodenní festival autorské tvorby TALENT drama studia, kde se diváci kromě shlédnutí představení mohou zúčastnit hereckých a autorských dílen, diskuzních fór, přednášek, nebo si poslechnout zajímavé hudební hosty, nebo shlédnout nestandardní autorské divadelní výstupy našich příznivců, přátel a zajímavých alternativních umělců.  Naší myšlenkou je: „Každý může být herec, umělec i autor. Přijďte si to zkusit i vy.“

Představení a čtení

Série autorských představení Cizinka…

Naše autorské počiny, představení, stand-up, výstupy a texty kromě Vršovického festivalu talentů a Sezónního autorského divadla, které se konají ve Vršovickém divadle Mana,  se snažíme hrát i v jiných partnerských pražských komorních prostorech. Naším cílem je dostat autorskou tvorbu našich studentů do co nejširšího povědomí jakožto příslib růstu nových autorských talentů a jejich počinů, které přispějí k  otevírání a rozvoji české divadelní alternativy.

Terezka a její divovztahový svět     autor: Erika Merjavá
aktuální představení
Cizinka v Chaloux                 autor: Erika Merjavá    
Matylda a její sny                 D-talent             představení 2019
Loutkář                           D-talent                představení 2018
Nesmrtelní 2095                   D-talent                představení 2017
Imaginárium H.Ch.Andersena                všechny skupiny     imerzivní představení 2017
Alfréd a Josefína                 D-talent                představení 2016