Představení a festivaly

Posláním studia je vytvořit aktivní komunitu lidí kolem TALENT drama studia a Vršovického divadla Mana, otevřít jak v rámci komunity, tak i nejširší veřejnosti autorskou tvorbu jednotlivých skupin pedagogické sekce TALENTU,  jiné autorské počiny studentů i absolventů, nebo lidí spřízněných s TALENT drama studiem, a to v rámci:

V naší umělecké činnosti nám jde především o otevřenost jevištních forem, vzájemném ladění a dialogu mezi diváky a herci, interaktivnost a improvizace, naslouchání, nabourávání zažitých koncepcí. A to vše abychom naplnili naše idee, které jsou založené spíše na hledání a objevování, zvídání,radosti, odvaze vstupovat do neznámých vod a možností sic s nejasným výsledkem, ale s o to větším zájmem, zaujetím a zvědavostí, co z toho vznikne. Dáváme přednost právě těmto idejím než předvádění starých a osvědčených postupů, forem, přístupů a metod. Naším cílem totiž není profesionalita, bezchybnost a výkon z představení, ale spíše schopnost improvizovat, zkusit si jiné možnosti, vyřešit problém a naučit se pracovat s nepředvídatelnými okolnostmi.