Spolupracovníci

  • Zuzana Bauerová – projektové řízení, fundraising, výtvarná a grafická spolupráce v TALENT drama studiu

 

Historička umění a konzervátorka-restaurátorka malby. Vystudovala dějiny umění na Komenského univerzitě v Bratislavě (1999), Vysokou školu výtvarných umění – obor restaurování malby (1999), v postgraduálním studiu na Academia Istropolitana Nova (2000) se věnovala oboru Conservation management. Titul Ph.D. v oboru teorie a dějiny umění získala na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (2009). Přednáší na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, působí na Akademii múzických umění v Praze a zároveň víc jak 13 let i jako koordinátorka projektů v oblasti ochrany a využívání kulturního bohatství. Tým TALENT drama studio doplňuje zejména koordinací aktivit zaměřených na využívání finančních zdrojů pro podporu nadstavbových projektů spolku, přípravou strategických dokumentů rozvoje spolku a výtvarnou spoluprací s dalšími členy.

  • Andrea Dorušková – scénografka a kostýmní výtvarnice

foto-andersen-46

Má několikaleté zkušenosti na pozici manažera komunikace pro produkční filmovou a reklamní společnost Dawson Production. Kromě vedení projektů propagace a komunikace měla na starost výtvarnou a kreativní prezentaci společnosti na českém i zahraničním trhu a dále kreativní realizace několika projektů pro společnost zabývající se dekorováním interiérů a architekturou zahrad – Mario Wild Flowers. Devět let intenzivně spolupracuje s dramatickým spolkem pro děti Dětský talent a vytváří scénografii a kostýmy pro většinu z jeho inscenací. V současné době se intenzivně zajímá o studium dětského divadla a o funkci jeho výtvarné složky v celku inscenace. Ve svém přístupu se orientuje především na pedagogicko-psychologický vzdělávací přesah scénografie a na vjem, pohled a postoj malého diváka, tzv. Edukace. Připravila pro TALENT drama studio výtvarné provedení imerzivního představení Imaginárium H. CH. Andersena.

  • Hana Dvořáková – výtvarnice, scénografie, kostýmy

Spolupracovala na absolventských představeních Dětského talentu – Vršovický festival talentů v roce 2017. Jejím největším počinem byl návrh a tvorba kostýmů pro Oscarový film Who is who in mycology?  (Studentský Oscar 2017, režie Marie Dvořáková)