Vosí hnízdo

LABORATOŘ-PŘEDSTAVENÍ-KULATÉ STOLY

V rámci projektu vršovická laboratoř Vosí hnízdo se věnujeme především mládeži, nastupující generaci, která je schopna v rámci našeho tvořivého přístupu hlouběji pracovat se zpětnou vazbou při důrazu na individuální a společenské priority. Proto jim poskytujeme prostor pro studium a vlastní tvorbu, rozvoj kritického myšlení, nové pohledy při zapojení do veřejného dění, tj. přesahu směrem ven ke společnosti a lidem. Jejich autorská tvorba nabourává, inspiruje, otřásá, provokuje. Sebepoznání a sebe-zvědomnění, které mladí lidi nabyli v mladších skupinách, se v laboratoři stává předpokladem ke komunikaci a aktivaci veřejnosti, především komunity mladých lidí.

nastudovaná představení v roce 2022

Další vzdělávací projekty Vosího hnízda

Nedělní improvizace: měsíční improvizace pro starší děti a mládež

K čemu vedou improvizace:  - hra - zralost - radost - schopnost improvizovat v životě - práce s chybou, trémou, nevěděním - humor - zvědavost - partnerství - týmová práce

Tematické workshopy: jednodenní workshopy propojující vzdělávací rozměr s vlastní psychosomatickou zkušeností

Prožitkové tematicky zaměřené jednodenní workshopy pro děti a mládež otevírají člověka hlubšímu a přemýšlivému pohledu na sebe, svět, člověka a společnost a schopnost se z hloubky svého porozumění autorsky vyjadřovat, tvořit a převádět vlastní myšlenky do autorských děl, divadelní či jiné umělecké tvorby.

Zážitkové autorské psaní: meditativní prohlídky zajímavých míst a procházky spojené s autorským psaním

Zážitkové přednášky: přednášky spojené s dramatikou a dramatickou hrou