Školné

ŠKOLNÉ 2022/2023

Rarach, Ohnivák, Lotrandovci, Rozmach, Spektákl, XOXO, Vosáci, GEN TECH
12.000,- Kč/školní rok. Úplata probíhá ve dvou splátkách. Září-leden v celkové výši 6000,- Kč (splatnost 14.9.2022), za období únor-červen 2023 v celkové výši 6000,- Kč (splatnost 31.1.2022). Způsob platby proběhne převodem na účet č. 2101067297/2010.