Škola

Škola TDS je uměleckou školou pro děti, mládež a mladé dospělé s důrazem na autorskou tvorbu a herectví, dramatiku, divadlo a psychosomatiku s vlastním specifickým přístupem vycházejícím z pojetí divadla, herectví a autorství Katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU. Výsadní místo ve studiu zaujímá komplexní psychosomatická disciplína Dialogické jednání, která se stává příslibem budoucího studia dramatiky, divadla a herectví v mezinárodním kontextu.

Starší děti a mládež jsou součástí projektu vršovická laboratoř mladých Vosí hnízdo, jehož cílem je podpora hlubšího dramatického, autorského, divadelního a dalšího vzdělávání směrem k výchově svobodné, sebevědomé, vzdělané, zralé a odpovědné osobnosti, která vnímá potřeby společnosti

Pravidelné kurzy

Rozvrh

Školné

Pravidelné kurzy jsou určené pro děti, mládež a mladé dospělé 7-22 let, které chtějí poznávat sami sebe, rozvíjet svojí osobnost, vzdělávat se, zažít radost z hry, dobré party a práce v týmu, zakusit tvorbu od prvotní myšlenky až po výsledný tvar, ale i pro ty, kteří se chtějí věnovat herectví, divadlu i tvorbě obecně a chtějí být přirozenými, pravdivými a osobnostně jedinečnými herci a tvůrci. Případně uvažují o studiích na hereckých a uměleckých školách. Lekce jsou postavené na specifickém přístupu TALENT drama studia s důrazem na autorskou tvorbu a následný výstup