Provozní informace

Provoz od 1.9.2020 

Informace o školním roce TDS dle manuálu k provozu škol vydané MŠMT pro šk. rok 2020/2021 vhzhledem ke COVID-19

Manual_k_provozu_skol_MŠMT_MZd


1/ Každý žák/student má sebou roušku a dezinfekci. V rámci výuky se roušky nepoužívají, jedině při přesunech ve vnitřních prostorech divadla a Husova sboru. ZMĚNA k 18.9.2020: Roušky se na hodinách používají s výjimkou 1. stupně ZŠ a skupiny předškolního věku No name.
2/ Není potřeba podepsané dokumenty o bezinfekčnosti
3/ V případě kašle, zvýšené teploty, nebo jakýchkoliv příznaků infekčních onemocnění, způsobené i chronickými nemocemi (např. alergie), je potřeba při vstupu na hodinu potvrzení o bezinfekčnosti, nebo jiným způsobem prokázat, že žák netrpí infekční nemocí. 
4/ Pokud jsou u žáka patrné příznaky infekčního onemocnění, není vpuštěn na hodinu.
5/ Pokud karanténa postihne více než polovinu žáků kurzu, osobní lekce (prezenční vzdělávání) pokračují ve stanovených termínech. Žáci v karanténě mají nárok na distanční výuku (on-line) v nově stanoveném termínu, které sdělí Talent drama studiu.
6/ Distanční vzdělávání (on-line lekce) je plnohodnotnou alternativou náplně kurzů.
7/ V případě karantény lektora vybere Talent drama studio jednu z následujících možností:
       A/ pověří vedením hodiny jiného způsobilého lektora
       B/ přesune se prezenční na distanční výuku (on-line lekce)
       C/ hodiny se nahradí v jiném určeném termínu
8/ Vršovický festival talentů se konat bude ve velmi komorním formátu, nebo on-line záznamem, který se umístí na web stránky. Ostatní komunitní nebo kulturní akce jsou zrušené.
9/ V případě, že se nemoc žáka/studenta projeví na hodině, bude žák/student izolovaný, lektor uvědomí rodiče/zákonného zástupce, který si ho na hodině vyzvedne. (Platí pro nezletilé žáky do 18-ti let, nad 18 let opouští budovu žák sám). Rodič by měl uvědomit o této situaci svého praktického lékaře a domluvit další postup.
10/ Za úklid a dezinfekci prostoru zodpovídá Náboženská církev československá husitská, která je majitelkou prostorů Husova sboru, kde výuka probíhá.
               

TDS si vyhrazuje právo na změny a individuální řešení podle vývoje situace COVID-19 a vyhlášek a nařízení MŠMT

Obsah DISTANČNÍ (ON-LINE) VÝUKy

Distanční výuka (po oznámení k přesunu z prezenční výuky) probíhá na Zoom meeting.

Se skupinami Ohnivák, Lotrandovci, Rozmach, Spektákl, Teen divadlo, D-talent se bude dělat: řeč a výslovnost, rétorika, přednes, psaní vlastních textů s přesahem k možnosti jejich jevištních ztvárnění. V rámci hodin bude probíhat práce na vlastním autorském tvaru, diskuze, připomínkování (videa, nebo jiný druh nahrávek k posouzení) až k finálnímu tvaru. 

S menšími skupinami jako No name a Rarach se bude rozvíjet fantazie formou vytváření pohádek, hodiny se zaměří na mluvu a řeč formou jednoduchých básniček, říkanek. Také bude součástí on-line výuky rétorika, schopnost vyprávění a sdělování myšlenek a představ. Bude se tvořit pohádka podobně jako vznikla za doby nouzového stavu se skupinou Rarach: Anička ve světě hračkářství - ke stažení na: http://www.talentdrama.cz/internetova-prehlidka-tvorby-tds/

Po ukončení by se se skupinami udělala intenzivní dílna v prostoru a dále se pokračovalo osobně (prezenčně) v pravidelných hodinách.

seznamy

Předběžný seznam žáků a studentů Školy TDS na šk. rok 2020/2021

termíny

Termíny zkoušek a představení 

Organizační řád

Organizační řád Školy TDS 2020/2021

dokumenty

Prihlaska-Detsky talent (skupiny dětí 4-15 let: No name, Rarach, Ohnivák, Lotrandovci, Rozmach) Prihlaska-Spektakl
Prihlaska-D-talent