Provozní informace

seznamy

termíny

Organizační řád

Organizační řád Školy TDS 2021/2022

Organizační řád Školy TDS 2020/2021

dokumenty

Prihlaska-Detsky talent (skupiny dětí 4-15 let: No name, Rarach, Ohnivák, Lotrandovci, Rozmach) Prihlaska-Spektakl
Prihlaska-D-talent

Obsah DISTANČNÍ (ON-LINE) VÝUKy

Distanční výuka (po oznámení k přesunu z prezenční výuky) probíhá na Zoom meeting.

Se skupinami Ohnivák, Lotrandovci, Rozmach, Spektákl, Teen divadlo, D-talent se bude dělat: řeč a výslovnost, rétorika, přednes, psaní vlastních textů s přesahem k možnosti jejich jevištních ztvárnění. V rámci hodin bude probíhat práce na vlastním autorském tvaru, diskuze, připomínkování (videa, nebo jiný druh nahrávek k posouzení) až k finálnímu tvaru. 

S menšími skupinami jako No name a Rarach se bude rozvíjet fantazie formou vytváření pohádek, hodiny se zaměří na mluvu a řeč formou jednoduchých básniček, říkanek. Také bude součástí on-line výuky rétorika, schopnost vyprávění a sdělování myšlenek a představ. Bude se tvořit pohádka podobně jako vznikla za doby nouzového stavu se skupinou Rarach: Anička ve světě hračkářství - ke stažení na: http://www.talentdrama.cz/internetova-prehlidka-tvorby-tds/

Po ukončení by se se skupinami udělala intenzivní dílna v prostoru a dále se pokračovalo osobně (prezenčně) v pravidelných hodinách.