Škola TDS

Škola TDS je dramatickou školou pro děti a mladé lidi do 22 let s důrazem na autorskou tvorbu a psychosomatiku s vlastním specifickým přístupem. Je rozdělena na pravidelné kurzy se závěrečným představením a kurzy bez závěrečného představení. Viz dále.

NOVINKA!!! připravujeme Na sezónu 2022/2023

Pravidelné kurzy bez závěrečného představení

Tyto kurzy jsou určené pro děti a mládež, které chtějí poznávat sami sebe, rozvíjet svojí osobnost, vzdělávat se, zažít radost z dobré party, práce v týmu, ale mají omezené časové možnosti a nechtějí nebo nemohou připravovat závěrečná představení. 
Lekce jsou postavené na specifickém přístupu TALENT drama studia (stejně jako v případě kurzů se závěrečným představením) jen bez směřování k autorskému výstupu.
Děti a mládež na kurzech poznává a učí se pracovat se svým tělem, hlasem, řečí, přednesem, veřejnou prezentací, sdělovat své myšlenky skrze psaný projev a vlastní texty, otevřít v sobě dovednosti improvizace, procházet si Dialogickým jednáním a objevovat v sobě vlastní specifický humor, vytvářet si nadhled, naučit se pracovat s chybou, selháním a trapností, ale bez větších časových nároků, které příprava závěrečných představení vyžaduje.
Děti se stávají součástí Vršovické klubovny a mají nárok zdarma na doplňkové aktivity, např. Nedělní improvizace jednou za měsíc.
ROZVRH
ŠKOLNÉ

Pravidelné kurzy se závěrečným představením

13.9.2021 – 23.6.2022

Tyto kurzy jsou určené pro děti a mládež, které chtějí poznávat sami sebe, rozvíjet svojí osobnost, vzdělávat se, zažít radost z dobré party, práce v týmu a zároveň chtějí tvořit závěrečné autorské představení. Lekce jsou postavené na specifickém přístupu TALENT drama studia (stejně jako v případě kurzů bez závěrečného představení), s důrazem na autorskou tvorbu a následný výstup.
Děti a mládež na kurzech poznává a učí se pracovat se svým tělem, hlasem, řečí, přednesem, veřejnou prezentací, sdělovat své myšlenky skrze psaný projev a vlastní texty, otevřít v sobě dovednosti improvizace, procházet si Dialogickým jednáním a objevovat v sobě vlastní specifický humor, vytvářet si nadhled, naučit se pracovat s chybou, selháním a trapností. 
Navíc děti zakouší celý proces tvorby autorského představení od prvotních diskuzí, myšlenek a nápadů, přes psaní vlastních textů, zkoušení možností skrze různé druhy improvizací, dolaďování a tvorba v rámci týmu, následné hledání jevištních forem, výtvarného pojetí představení, učí se pohledu na moderní divadlo a nové jevištní formy. Proces autorské tvorby odkrývá v člověku vlastní tvůrčí potenciály, hloubku osobnosti a možnosti, autorská tvorba učí svobodě, ale i odpovědnosti, pomáhá zdolávat strach a trému. Dítě prochází v průběhu tvorby příznivými i nepříznivými okolnostmi, učí se být trpělivé, důvěřovat procesu, nevzdávat se, navazovat kontakt s divákem. S tím celým procesem člověk roste a formuje se příznivě jeho osobnost. Proces tvorby vyžaduje určitou přípravu mimo lekce.
Děti se stávají součástí Vršovické klubovny a mají nárok zdarma na doplňkové aktivity, např. Nedělní improvizace jednou za měsíc. 
ROZVRH 
ŠKOLNÉ

Závěrečná představení jsou prezentována na Vršovickém festivalu talentů

vršovická klubovna

Žáci a studenti pravidelných kurzů jsou součástí Vršovické Klubovny. Mají ZDARMA nebo SE SLEVOU různé vzdělávací a zážitkové kurzy, workshopy, nebo jiné akce, které organizuje Vršovická Klubovna.

Nedělní improvizace, (děti, mládež 9-18 let), ZDARMA
Zážitkové autorské psaní, (děti, mládež 9-18 let), ZDARMA
Zážitkové přednášky, (starší děti a mládež, 11-18 let), ZDARMA
Večery autorského psaní, (starší děti a mládež, 11-18 let), ZDARMA
Víkendové workshopy (od 15-ti let a dospělé), (mládež od 15-ti let, dospělí), ZDARMA 
Letní dílny, (od 18-ti let), SE SLEVOU