Spolupracujeme

Od založení Talent drama studia úzce spolupracujeme s Husovým sborem ve Vršovicích. Tento kostel Československé církve husitské stojí v Moskevské ulici č. 34. Stavba (1930) od architekta Karla Truksy je významným architektonickým dokladem individualistické moderny inspirované funkcionalismem s prvky konstruktivismu.

Společně s Vršovickým divadlem Mana si přeje vytvořit komunitní platformu pro aktivní uměleckou spolupráci napříč všemi věkovými kategoriemi právě ve specifickém prostředí Husova sboru. Erika Merjavá je členkou umělecké rady divadla Mana. Součástí této orientace jsou společné projekty a projekty komunitní: Zažít město jinak, Korso Krymská a další.

Talent drama studio se umělecky podílelo na maratónu akcí sousedské slavnosti Zažít město jinak.  Na principu společného sdílení veřejného prostoru před kostelem Husova sboru ve Vršovicích, vzájemné výpomoci a dobrovolnickém nasazení organizátorů a dalších subjektů zprostředkovaly děti Talent drama studia jedinečný prostor Moskevské ulice všem věkovým a zájmovým kategoriím. 

Mezi komunitní projekty, kterého se skupiny Talent drama studia účastní patří i Korso Krymská. Talent drama studio patří mezi společenství spřátelených podniků, kaváren, barů, alternativních butiků, ateliérů umělců a občanských iniciativ, mezi než patří např. Café Sladkovský, Café V lese, baru Na Cestě, MU konceptu nebo studia DRUŽINA.

Skupiny Talent drama studia se pravidelně zúčastňují v rámci festivalu Noci kostelů. V roce 2017 uvedlo Talent drama studio a Vršovické divadlo Mana v rámci festivalu premiéru Imaginárium H. Ch. Andersena.

 

 

 

 

 

 

I v roce 2017 se naši herci aktivně zapojí to mezinárodního projektu European Theatre Night, který v České republice organizuje Institut umění – Divadelní ústav.