Pedagogika TDS podle věkových skupin

Zajímavé články, které souvisí s naší pedagogikou si můžete poslechnout nebo přečíst v Podcastech či Blogu

Základem naší pedagogické, dramatické a divadelní práce je Dialogické jednání s vnitřním partnerem

Pedagogika dětí 4-15 let

Od nejmenšího věku připravujeme děti k samostatné tvorbě a myšlení, která se završuje nejstarší skupinou Spektákl (mládež 15-18 let), kde už naši studenti vytvářejí vlastní autorské představení. Ve všech skupinách dle konkrétního vývojového stádia se pracuje především psychosomatickými disciplínami a cvičeními dramatické výchovy uzpůsobenými tak, aby vedly jednotlivce i skupinu k samostatnosti, kreativnímu myšlení (schopnosti vytvářet vlastní projekty, sdělovat vlastní myšlenky a pocity, hrát si s možnostmi), psaní vlastních textů, k schopnosti improvizace a živého a přirozeného hereckého projevu. Základem naší práce jsou cvičení na dech, vnímání, koncentraci, pozorování, poznávání těla a pohybů, hlasu, precizní a sdělné mluvy a řeči, improvizace, meditace, relaxace, podpora fantazie a obrazotvornosti. Základní disciplínou, která provází všechny skupiny je Dialogické jednání s vnitřním partnerem.

Toto studium podporujeme akcemi Vršovické klubovny, které jsou pro účastníky zdarma, nebo se slevou.

Pedagogika Spektáklu, XOXO (15-18 let)

Skupinu tvoří mládež, která si prošla mladšími skupinami Talent drama studia. Není to ale podmínkou k přijetí do Spektáklu. Ve Spektáklu se završuje pedagogika z předchozích skupin vedoucí k samostatné tvorbě a myšlení. Naši studenti ve Spektáklu by měli být schopni vytvořit vlastní autorské představení. V této skupině se pracuje jako se základní disciplínou Dialogické jednání s vnitřním partnerem. Dialogické jednání doplňují další psychosomatické disciplíny zaměřené na pohyb, hlas a řeč. Studium je doplněné cvičeními dramatické výchovy a tvorby uzpůsobenými tak, aby vedly jednotlivce i skupinu k samostatnosti, kreativnímu myšlení (schopnosti vytvářet vlastní projekty, sdělovat vlastní myšlenky a pocity, hrát si s možnostmi), psaní vlastních textů, k schopnosti improvizace a živého a přirozeného hereckého projevu. Součástí naší práce jsou cvičení na vnímání, koncentraci, pozorování, poznávání těla a pohybů, hlasu, rétorika, precizní a sdělná mluva a řeč, improvizace, meditace, relaxace, podpora fantazie a obrazotvornosti, osobní i týmové integrity, spolupatřičnosti.

Toto studium podporujeme dílnami a akcemi Vršovické klubovny, které jsou pro účastníky zdarma, nebo se slevou.

Pedagogika D-talent (dospělí)

Pravidelný kurz pro dospělé otevírá člověka novým možnostem, kreativitě, improvizaci, učí ho pracovat s trémou a strachem, najít a pochopit svoje tělo, hlas, sdělovat řečí, artikulovat a precizně vyslovovat, sdělovat svoje myšlenky a pocity skrze autorský text, prezentovat na veřejnosti a připravovat autorský výstup nebo představení. Kurz napomáhá k sebepoznání a následné integraci jak individuality člověka, tak i integrity člověka ve skupině, jeho nezastupitelné místo v rámci týmové práce. Základní disciplínou, s kterou pracujeme, a z níž vychází naše další disciplíny a cvičení je Dialogické jednání s vnitřním partnerem, jako i další psychosomatické disciplíny zaměřené na tělo a hlas.

Toto studium podporujeme akcemi Vršovické klubovny, které jsou pro účastníky zdarma, nebo se slevou.