Psychiater Peter Pöthe: Dnešné deti sú rozmaznané a nepripravené na život, rodičia majú priveľké očakávania

„Je to taká dnešná módna ideológia, robiť veci tak, ako to deti cítia, ako to potrebujú, ale takto to nefunguje. Naopak, dieťa potrebuje prekonávať prekážky, potrebuje aj to prijatie ale nepotrebuje ho mať stále. Niekedy majú deti tak veľkú moc, až sú z toho frustrované a úzkostné a na rodičov začnú byť agresívni. Pretože už chcú konečne vyvolať nejakú naštvanú reakciu, potrebujú, aby ich niekto „srovnal“ ako sa povie po česky.“ Více v celém rozhovoru

Je čas na vzdělávání

Lepší stránka covidu: Ve velkých dávkách nabízí něco, co je cennější než peníze

Z článku: „Motivace ke vzdělávání a zejména k investicím do vzdělávání je v Česku podle Pavla Kotka, jednatele Společnosti pro management a leadership, v porovnání s jinými zeměmi EU sice stále na velmi nízké úrovni. Nyní je však ideální doba k tomu nadechnout se, rozvinout své dovednosti a vrátit se k zákazníkům s novými nápady….V dnešní situaci vnímám jako zásadní rozvoj kritického myšlení, schopnosti komunikace na všech úrovních a práci se strachem, neboť strach z neznámého často drží podnikatele v zajetých kolejích, ačkoliv dostávají každý den jasný signál, že tyto koleje nikam nevedou,“ říká Kotek.

My právě tento typ vzdělávání nabízíme, dětem, mládeži i dospělým. Skrze vše co učíme i na lekcích ON-LINE, řeč, autorské psaní, je přístupem psychosomatickým , tedy že tělo, řeč, hlas ovlivňuje naší psychiku a naopak. Naučíte zacházet se strachem, víc stát pevně na svých nohou a otevře se ve Vás zdroj nových možností, tvorby a kreativních přístupů k věci.

Fungování v nouzovém stavu

V období podzimního a zimního nouzového stavu vyžíváme kombinaci prezenčního a distančního vzdělávání a komunitních projektů. Pravidelné on-line vzdělávání probíhá na Zoom meeting, kde se věnujeme především výslovnosti, řeči, dialogickému jednání, psaní textů a tvorbě. Probíhá on-line tvorba a příprava na představení divadelního souboru našich mladých absolventů (Vosí hnízdo), on-line lekce pro zájemce z řad veřejnosti v programu „Vytvoř si svůj vlastní program“ a připravujeme na jarní měsíce pokračování prezenčních workshopů.

V nouzovém stavu pokračujeme on-line

Po zavření prezenční výuky, pokračujeme v nouzovém stavu s distanční výukou přes Zoom meeting. Věnujeme se především řeči, rétorice, výslovnosti, přednesu, autorskému psaní, diskuzím, připravujeme představení. S nejmenší skupinou Rarach se kromě řeči a výslovnosti věnujeme rozvíjení fantazie a vytváříme vlkodlačí příběh pro naše představení.