Gratulujeme

Gratulujeme naší studentce Michaele k přijetí na činoherní herectví JAMU. Tento rok byli přijatí čtyři naší současní nebo bývalí studenti na vysoké umělecké školy: 2 na činoherní herectví DAMU a JAMU a další dva na produkci FAMU. Další se hlásí nebo již studují na vysokých školách především humanitního zaměření jako je pedagogika, psychologie, filozofie, jazyky, často píšou nebo věnují se autorské tvorbě.

Z představení TALENT drama studia Děti ulice.

Umělecké úspěchy první generace Talentu

Ani jsme si na začátku nemysleli, že tito dva, dnes již dospělí lidé, kteří s námi byli od našeho vzniku v roce 2009 až do současnosti, budou v jednom roce přijati na významné umělecké školy. Tobiáš na produkci FAMU a Bětka na činoherní herectví DAMU. Začínali spolu, odehráli spoustu představení, pracovali, nevzdávali se a šli krok za krokem pomalu dál. Bavilo je to a nebáli se. Tobiáš se vzhlédl ve filmu a Bětka v divadle. Pracovali spolu od svých pěti let a zřejmě budou pracovat dál, možná celý profesní život. Moc jim gratulujeme a přejeme, ať hlavně zůstanou nadále dobrými lidmi a vášnivými umělci, kterým záleží na tom, co dělají.

Kurz autorské tvorby a herectví pro dospělé

Na další období únor-červen 2022 přijímáme nové zájemce o Kurz autorské tvorby a herectví pro dospělé D-talent. V případě zájmu pište na info@talentdrama.cz

Pravidelný kurz pro dospělé otevírá člověka novým možnostem, kreativitě, improvizaci, učí ho pracovat s trémou a strachem, najít a pochopit svoje tělo, hlas, sdělovat řečí, artikulovat a precizně vyslovovat, sdělovat svoje myšlenky a pocity skrze autorský text, prezentovat na veřejnosti a připravovat autorský výstup nebo představení. Kurz napomáhá k sebepoznání a následné integraci jak individuality člověka, tak i integrity člověka ve skupině, jeho nezastupitelné místo v rámci týmové práce. Základní disciplínou, s kterou pracujeme, a z níž vychází naše další disciplíny a cvičení je Dialogické jednání s vnitřním partnerem, jako i další psychosomatické disciplíny zaměřené na tělo a hlas.

Toto studium podporujeme akcemi Vršovické klubovny, které jsou pro účastníky zdarma, nebo se slevou.