Poděkování

Děkujeme našim hercům, jejich rodičům, našim spolupracovníkům, Městské části Praha 10, Nadaci Život umělce za letošní sezónu. Přejeme krásné léto a budeme se těšit na spolupráci v sezóně 2019/2020.

Říše divů

„Tajemstvím milá Alice, je obklopit se lidmi, kteří ti rozesmějí srdce. A potom, až potom, se ocitneš v Říši divů.“ z filmu Alice v Říši divů. To si v Talentu přejeme. Být společně v takové kouzelné zemi. 

Přijďte s námi pobýt na Vršovickém festivalu talentů 7.-9.6. Těšíme se na vás. 

Vršovický festival talentů 2019

Vršovický festival talentů 2019 se bude konat v termínu 7.-9. 6. 2019. Můžete se těšit na autorská představení různých věkových skupin Talentu, od nejmenších dětí až po dospělé, autorské texty, minipředstavení, hudební nebo písňová čísla na téma Zrcadlo.
Novinkou bude 7.6. odpoledne a večer autorské tvorby na téma Zrcadlo.

Výzva pro všechny zájemce:

Kdokoliv má zájem, může si připravit krátký text, skladbu, píseň, vyprávění, báseň, tedy jakýkoliv autorský příspěvek zhruba do 5 minut a na jevišti Vršovického divadla Mana nebo ve foyer divadla (v malé kavárničce), dle domluvy, představí divákům svůj kratičký výstup. Kdo má zájem, pište, prosím na: info@talentdrama.cz

Hrát si

Držitelka Studentského Oscara Marie Dvořáková z roku 2017 v projevu na ceremoniálu řekla, že se bála, aby věkem neztratila schopnost nebo dovednost si hrát, a že to objevila až ve filmech, a v Americe jí právě k tomu povzbuzovali – ať si hraje a je kreativní. No a tak mě napadá paralela s Vyskočilovskou pedagogikou (KATaP DAMU), katedra, která jde v podobném duchu a podněcuje lidi k tomu, aby si hráli, aby se znovu naučili hrát si. I my v Talent drama studiu se snažíme jít právě touto cestou, protože jak vidíme, v tom je jedinečnost každého z nás, kreativita, radost a lehkost. Kde je hra, tam jsme my – naprosto autentičtí a přirození. A takové jsou pak i naše díla.

Autorský Advent – odpoledne pro děti, večer pro dospělé

Foto: Filip Koršinský

Přijďte strávit 2.12.2018 příjemný adventní čas do Vršovického divadla Mana. Předvánoční atmosféra, vůně, divadlo i autorská dílna Talentu – Dialogické jednání pro dospělé a drama dílna pro děti. 

Odpoledne je věnované rodinám s dětmi, i mládeži, večer dospělým divákům. Rezervace vstupenek
 
PROGRAM ODPOLEDNE
15:00       Děvčátko se zápalkami (divadlo)
         Eliška (divadlo)
PŘESTÁVKA 
16:15       Letem světem (se) svědomím (divadlo)
PŘESTÁVKA 
17:45       Autorská dílna Talentu pro děti i jejich rodiče (dílna)

PROGRAM VEČER
19:30       Loutkář (divadlo pro dospělé)