Ohlasy na Dialogické jednání

Andrea

Co mi dává kurz dialogického jednání s Erikou?

Je velice těžké popisovat a předávat zkušenost tak subjektivní, niterní a vlastně i intimní. A hlavně je to potřeba vyzkoušet…a pořád zkoušet a otevírat se a objevovat a dál a dál a dál…
Už teď ale vím, že je to práce na sobě velice pomalá a jemná. I když účinky těchto hodin dialogického jednání mají citelný dopad pokaždé - v mých následujících dnech na mé cestě. Ze začátku (a vlastně i teď) bylo  těžké pochopit, co se ode mě vlastně chce. A Eričina opakující odpověď NIC, mě pomáhala odhazovat ze sebe to pozlátko a jít hlouběji a od znovu. Pořád jsem zkoušela cosi„hrát“ a „odhadovat“, co se ode mě asi čeká…ale pořád to nebylo ono…a tak jsem se vracela opět a opět na začátek…což byl i ten úmysl. A postupem s Eričinou trpělivosti, zájmem, pozitivním, citlivým a povzbudivým přístupem, jsem své napětí a chtění začala „pouštět“ - prostě jen být a nechat tomu ten „Flow“…který byl stále silnější. A div se světe, začaly se dít ve mně malé zázraky… Prostě jsem cítila zvětšující se důvěru, sobě naslouchat a otevřít se všemu tomu, co se ve mně a se mnou děje!
Taky si myslím, že je velice důležité, kdo to vede…jaký je to člověk, jakou má
svojí životní cestu, jak je pravdivý, citlivý a autentický ve svém životě, do jaké
hloubky jde a jak mu můžu důvěřovat….a to všechno Erika má, a v jejich
hodinách, s jejím vedením je to vidět a cítit. Erika je vlastně takovým jemným
průvodcem…v našem vlastním vnitřním dialogu.
A já jsem teprve na začátku…je to pro mě takové objevování, hledání a definování různých poloh sebe sama, jejích spatření, odkrytí, pochopení, a s láskou vyvedených na světlo…učí mě to  neodsuzovat se, hned nesoudit, nezaškatulkovat své projevy, ale je se zvědavosti, láskou uchopit a dát jim prostor, a tím nacházet v sobě smíření, pochopení a lásku k sebe sama. Takže doporučují všem, kteří chtějí sebe více vidět a poznat a přijmout.

 

Hanka

V DJ jsem několikatýdenní nováček, tak můžu nabídnout jen pár postřehů. Nepřestávám žasnout! 
Zaprvé, ráda bych pochopila hned, co to DJ je, ale ono mi to moc nejde - a já z toho mám paradoxně radost. Konečně mi zůstává rozum stát a rozhýbává se ve mně cosi méně rozumného, zato je to inteligentnější - a veselejší a laskavější. Tedy vlastně kdosi inteligentnější, veselejší a laskavější. 
Zadruhé, DJ se zdá být plné paradoxů, a tak mu jednoduše důvěřuji. Jak spojit hru a vážnou totální pravost (ne, smích nemůže být hraný!)? Jak být úplně ponořená do přítomného okamžiku a zároveň být nad věcí? Jak být zcela otevřená, podřízená okamžité inspiraci, a přitom absolutně svobodně volit, co budu zrovna dělat? Nemohu si pomoci, líbí se mi to - jako životní styl!
Zatřetí, DJ je pro mě také nechat se překvapit a okouzlit sama sebou a zrovna tak i ostatními kolegy - škoda, že nás není víc, to by teprve byly zážitky! Účinky našich "představení" vnímám podobné jako při sledování divadelního představení, které se mi líbí - mám pocit, že víc žiju a taky se mi chce víc žít. 
Začtvrté, musím zmínit Eriku. Její laskavý a přející pohled je určitě podstatnou součástí hry. Je tu někdo zkušený, kdo dokáže z druhé strany zachytit bohatství možností, které nám unikají, a dát nám zpětnou vazbu. Je to objevné a vzrušující nebo chcete-li i stresující...asi jako když vás někdo upozorní, že jste v bonboniéře zapomněli ochutnat i griliáš:) Je to skvělé. Stejně jako to, že součástí lekce je i písemná reflexe - takže nakonec se protáhne i ten rozum:)

Závěr: tento zdánlivě nepraktický kurz nedává nic menšího než... křídla!