Ohlasy na Dialogické jednání

Daniela

Dialogické jednání je pro mě velkým dobrodružstvím objevování sama sebe. Přineslo mi více sebejistoty a sebedůvěry, i v nepříjemných situacích jsem teď klidnější a lépe si udržuji nadhled. Objevila jsem několik svých předností, o kterých jsem dosud netušila, a lépe znám i svoje limity. Těším se na pokračování…

Klára

Kurz DJ mi umožnil se poprvé setkat sama se sebou, tak jak jsem se doposud neznala. DJ mě naučilo, že všechno nemusí být křeč, smutek či drama. A i když je, tak to „můžeš vzít do hry“, jak říká Erika, a potom už je lehčeji na duši. Prostě si s tím trochu pohrát, však přeci život je hra. A nemusí to být jenom tragédie, ale můžeme se u toho i trochu zasmát, pobavit a hlavně být sami sebou. A to je potom osvobození od té šedi všedního dne, kdy na sobě máme pořád nějakou masku, abychom zapadali, a to nám ubírá energii. Takže co můžete kromě tohoto všeho čekat od DJ pod vedením Eriky, která vytvoří prostor absolutního bezpečí? Nu přeci příval nové energie do života.

Andrea

Co mi dává kurz dialogického jednání s Erikou?

Je velice těžké popisovat a předávat zkušenost tak subjektivní, niterní a vlastně i intimní. A hlavně je to potřeba vyzkoušet…a pořád zkoušet a otevírat se a objevovat a dál a dál a dál…
Už teď ale vím, že je to práce na sobě velice pomalá a jemná. I když účinky těchto hodin dialogického jednání mají citelný dopad pokaždé - v mých následujících dnech na mé cestě. Ze začátku (a vlastně i teď) bylo  těžké pochopit, co se ode mě vlastně chce. A Eričina opakující odpověď NIC, mě pomáhala odhazovat ze sebe to pozlátko a jít hlouběji a od znovu. Pořád jsem zkoušela cosi„hrát“ a „odhadovat“, co se ode mě asi čeká…ale pořád to nebylo ono…a tak jsem se vracela opět a opět na začátek…což byl i ten úmysl. A postupem s Eričinou trpělivosti, zájmem, pozitivním, citlivým a povzbudivým přístupem, jsem své napětí a chtění začala „pouštět“ - prostě jen být a nechat tomu ten „Flow“…který byl stále silnější. A div se světe, začaly se dít ve mně malé zázraky… Prostě jsem cítila zvětšující se důvěru, sobě naslouchat a otevřít se všemu tomu, co se ve mně a se mnou děje!
Taky si myslím, že je velice důležité, kdo to vede…jaký je to člověk, jakou má
svojí životní cestu, jak je pravdivý, citlivý a autentický ve svém životě, do jaké
hloubky jde a jak mu můžu důvěřovat….a to všechno Erika má, a v jejich
hodinách, s jejím vedením je to vidět a cítit. Erika je vlastně takovým jemným
průvodcem…v našem vlastním vnitřním dialogu.
A já jsem teprve na začátku…je to pro mě takové objevování, hledání a definování různých poloh sebe sama, jejích spatření, odkrytí, pochopení, a s láskou vyvedených na světlo…učí mě to  neodsuzovat se, hned nesoudit, nezaškatulkovat své projevy, ale je se zvědavosti, láskou uchopit a dát jim prostor, a tím nacházet v sobě smíření, pochopení a lásku k sebe sama. Takže doporučují všem, kteří chtějí sebe více vidět a poznat a přijmout.

 

Hanka

V DJ jsem několikatýdenní nováček, tak můžu nabídnout jen pár postřehů. Nepřestávám žasnout! 
Zaprvé, ráda bych pochopila hned, co to DJ je, ale ono mi to moc nejde - a já z toho mám paradoxně radost. Konečně mi zůstává rozum stát a rozhýbává se ve mně cosi méně rozumného, zato je to inteligentnější - a veselejší a laskavější. Tedy vlastně kdosi inteligentnější, veselejší a laskavější. 
Zadruhé, DJ se zdá být plné paradoxů, a tak mu jednoduše důvěřuji. Jak spojit hru a vážnou totální pravost (ne, smích nemůže být hraný!)? Jak být úplně ponořená do přítomného okamžiku a zároveň být nad věcí? Jak být zcela otevřená, podřízená okamžité inspiraci, a přitom absolutně svobodně volit, co budu zrovna dělat? Nemohu si pomoci, líbí se mi to - jako životní styl!
Zatřetí, DJ je pro mě také nechat se překvapit a okouzlit sama sebou a zrovna tak i ostatními kolegy - škoda, že nás není víc, to by teprve byly zážitky! Účinky našich "představení" vnímám podobné jako při sledování divadelního představení, které se mi líbí - mám pocit, že víc žiju a taky se mi chce víc žít. 
Začtvrté, musím zmínit Eriku. Její laskavý a přející pohled je určitě podstatnou součástí hry. Je tu někdo zkušený, kdo dokáže z druhé strany zachytit bohatství možností, které nám unikají, a dát nám zpětnou vazbu. Je to objevné a vzrušující nebo chcete-li i stresující...asi jako když vás někdo upozorní, že jste v bonboniéře zapomněli ochutnat i griliáš:) Je to skvělé. Stejně jako to, že součástí lekce je i písemná reflexe - takže nakonec se protáhne i ten rozum:)

Závěr: tento zdánlivě nepraktický kurz nedává nic menšího než... křídla!