Lidé

  • Erika Merjavá – zakladatel, umělecký šéf, pedagog a režisér v TALENT drama studiu

Blog: http://erikamerjava.blog.cz/

foto-andersen-54

Vystudovala v roce 2014 Kreativní pedagogiku na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU. Původně absolventka VŠE Praha, bývalá ekonomická redaktorka – MF Dnes, Lidové noviny, Strategie, šéfredaktorka podnikového časopisu Transgas. Dva roky docházela na studium Dramaterapie na Akademii Alternativa Olomouc. Působila jako umělec a pedagog v evropském projektu Kreativního partnerství „Umělci ve školách“ pro ZŠ s Montessori výukou. Má za sebou hlasové, pohybové a improvizační workshopy a semináře např. pod vedením Emor Smadar, Ivany Vostárkové nebo Jany Machalíkové. Hrála, produkovala nebo spoluprodukovala komorní činoherní inscenace jako například Láskou posedlí, Kočky mají sedm životů nebo Kennedyho děti. Významnými rolemi byla Évi v Topolově hře Kočka na kolejích, Ely v Hodině lásky, nebo Alice v Strindbergově dramatu Tanec smrti. Zpívala i textovala autorské šansony, produkovala komorní představení, hudebně -poetické večery, nebo neformální setkávání umělců. V roce 2009 založila dramatické kroužky Dětský talent, v roce 2014 se přidala práce s dospělými D-talent. V roce 2016 získala 3. místo v soutěži Česká spořitelna Živnostník roku v Pražském kraji. Poté transformovala Dětský talent spolu s Andreou Doruškovou a Janem Zemanem na neziskovou organizaci, zapsaný spolek s názvem TALENT drama studio, z.s. V současné době se věnuje především pedagogice, Dialogickému jednání a autorskému divadlu, jako cestu k sebepoznání a seberozvoji člověka, zkoumáním hranic mezi divadlem a jinými uměleckými odvětvími (především poezie, próza, hudba, storytelling atp) a ve volném čase psaní. Od roku 2018 je asistentem Dialogického jednání na KATaP DAMU. Na Dialogickém jednání jí zajímají všechny dílčí fáze zkoušení jako je soustředění, uvolnění, schopnost vidění a následná hra s vnitřním partnerem, reflexe a integrace do vlastní zkušenosti, které se stávají odpovědí na otázky: „Kdo jsi?“ „Kde jsi?“ „Kde se nacházíš?“.  Také se zajímá o výzkum Dialogického jednání a možných styčných bodů s dynamickou psychodiagnostickou metodou Enneagram.

  • Zuzana Bauerová – projektové řízení, fundraising, výtvarná a grafická spolupráce v TALENT drama studiu

Historička umění a konzervátorka-restaurátorka malby. Vystudovala dějiny umění na Komenského univerzitě v Bratislavě (1999), Vysokou školu výtvarných umění – obor restaurování malby (1999), v postgraduálním studiu na Academia Istropolitana Nova (2000) se věnovala oboru Conservation management. Titul Ph.D. v oboru teorie a dějiny umění získala na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (2009). Přednáší na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, působí na Akademii múzických umění v Praze a zároveň víc jak 13 let i jako koordinátorka projektů v oblasti ochrany a využívání kulturního bohatství. Tým TALENT drama studio doplňuje zejména koordinací aktivit zaměřených na využívání finančních zdrojů pro podporu nadstavbových projektů spolku, přípravou strategických dokumentů rozvoje spolku a výtvarnou spoluprací s dalšími členy.

  • Jiří Ondra – divadelní režisér, lektor a režisér Spektákl (TALENT drama studio)

ali_8442

Vystudoval režii na Katedře alternativního a loutkového divadla pražské DAMU a Teorii a dějiny dramatických umění na UP Olomouc. Od roku 2013 je také režisérem a dramaturgem Divadla Rozmanitostí v Mostě. Spolupracoval s divadelními skupinami Lampion Kladno, Klicperovo divadlo Hradec Králové, Horácké divadlo Jihlava, Teatr Novogo Fronta, Divadlo Letí  a další. Má dlouholeté zkušenosti s vedením dramatických i dramaterapeutických kroužků a skupin. Od sezóny 2013/2014 až do současné doby spoluvede s Erikou Merjavou divadelní soubor mládeže Spektákl. V současné době společně s Erikou režírují představení ve Vršovickém divadle Mana Imaginárium H. CH. Andersena.

  • Marek Solmeš Srazil – kytarista, zpěvák, spisovatel, pedagog, textař a skladatel, lektor a muzikant No name, Dětský talent (TALENT drama studio)

ali_8812

Vystudoval předškolní a mimoškolní pedagogiku. Již od svých 14 let zasvětil svůj život dětem. Spolupracuje s několika MŠ v Praze, vede dětské hudební kroužky, „Šolmesův dětský klub“. Učí děti na kytaru. Je hlavním vedoucím turistického oddílu Vlčata a vedoucím kapely The Ignu. Vydal několik autorských knih: Pohádky do postýlky, Pohádky do postýlky 2, Žlabák a Žlabanda, povídky Pod okny a Neotenie a sbírku básní Od Máje do podzimu. Vydal CD pro děti – Šolmes dětem a Šolmes malým i velkým.

  • Hana Dvořáková – výtvarnice, scénografie, kostýmy

Spolupracovala na absolventských představeních Dětského talentu – Vršovický festival talentů v roce 2017. Jejím největším počinem byl návrh a tvorba kostýmů pro Oscarový film Who is who in mycology?  (Studentský Oscar 2017, režie Marie Dvořáková)

  • Hana Lehečková – divadelní, rozhlasová a filmová scenáristka, dramaturgyně, dramaturgyně a scenáristka Imaginárium H. CH. Andersena (TALENT drama studio)

hana-leheckova-2

Vystudovala Katedru teorie a kritiky na pražské DAMU a v současné době studuje na DAMU doktorský studijní program Teorie a praxe divadelní tvorby. V roce 2012 vyhrála dramatickou soutěž Švandova divadla, v rámci které byl uveden její text V(ý)chod v režii Davida Šiktance. Věnuje se dramatické tvorbě (její další texty byly nominovány na Cenu Evalda Schorma či Cenu Konstantina Trepleva), námětům pro animovaný film a v současné době externě spolupracuje s Českým rozhlasem na četbě pro děti. Mimo jiné se konstantně věnuje přímé práci s dětmi různých věkových kategorií. V sezóně 2013/2014 spoluvedla s Erikou Merjavou 4 skupiny dramatických kroužků. Nyní je dramaturgyní a scenáristkou projektu TALENT drama studia a Vršovického divadla Mana Imaginárium H. CH. Andersena.

  • Andrea Dorušková – scénografka a kostýmní výtvarnice TALENT drama studio a Imaginárium H. Ch. Andersena

foto-andersen-46

Má několikaleté zkušenosti na pozici manažera komunikace pro produkční filmovou a reklamní společnost Dawson Production. Kromě vedení projektů propagace a komunikace měla na starost výtvarnou a kreativní prezentaci společnosti na českém i zahraničním trhu a dále kreativní realizace několika projektů pro společnost zabývající se dekorováním interiérů a architekturou zahrad – Mario Wild Flowers. Šest let intenzivně spolupracuje s dramatickým spolkem pro děti Dětský talent a vytváří scénografii a kostýmy pro většinu z jeho inscenací. V současné době se intenzivně zajímá o studium dětského divadla a o funkci jeho výtvarné složky v celku inscenace. Ve svém přístupu se orientuje především na pedagogicko-psychologický vzdělávací přesah scénografie a na vjem, pohled a postoj malého diváka, tzv. Edukace. Připravila pro TALENT drama studio výtvarné provedení imerzivního představení Imaginárium H. CH. Andersena.

  • Vladimíra Benoni – tanečnice, choreografka, muzikálová a činoherní herečka. Lektorka, choreografka D-talent (TALENT drama studio)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Absolventka pražské DAMU. V současné době angažmá v Metské divadlo Kladno. Pravidelně spolupracuje jako choreografka a herečka s Divadlem A Studio Rubín, jako herečka hraje v divadle Radka Brzobohatého. Spolupracovala s Erikou Merjavou na skupině dospělých D-talent. Jako choreografka se spolupodílela na představení Dětského talentu Mariina píseň o střevíčkách.

  • Lucie Křivánkovástudentka, produkční. V současné době asistentka produkce představení TALENT drama studia a Vršovického festivalu talentů.