Lidé

  • Erika Merjavá – zakladatel, umělecký šéf, pedagog a režisér v TALENT drama studiu

foto-andersen-54

Více o Erice

Zuzana Bauerová – projektové řízení, fundraising, výtvarná a grafická spolupráce v TALENT drama studiu

Historička umění a konzervátorka-restaurátorka malby. Vystudovala dějiny umění na Komenského univerzitě v Bratislavě (1999), Vysokou školu výtvarných umění – obor restaurování malby (1999), v postgraduálním studiu na Academia Istropolitana Nova (2000) se věnovala oboru Conservation management. Titul Ph.D. v oboru teorie a dějiny umění získala na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (2009). Přednáší na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, působí na Akademii múzických umění v Praze a zároveň víc jak 13 let i jako koordinátorka projektů v oblasti ochrany a využívání kulturního bohatství. Tým TALENT drama studio doplňuje zejména koordinací aktivit zaměřených na využívání finančních zdrojů pro podporu nadstavbových projektů spolku, přípravou strategických dokumentů rozvoje spolku a výtvarnou spoluprací s dalšími členy.

  • Jiří Ondra – divadelní režisér, lektor a režisér Spektákl (TALENT drama studio)

ali_8442

Vystudoval režii na Katedře alternativního a loutkového divadla pražské DAMU a Teorii a dějiny dramatických umění na UP Olomouc. Od roku 2013 je také režisérem a dramaturgem Divadla Rozmanitostí v Mostě. Spolupracoval s divadelními skupinami Lampion Kladno, Klicperovo divadlo Hradec Králové, Horácké divadlo Jihlava, Teatr Novogo Fronta, Divadlo Letí  a další. Má dlouholeté zkušenosti s vedením dramatických i dramaterapeutických kroužků a skupin. Od sezóny 2013/2014 až do současné doby spoluvede s Erikou Merjavou divadelní soubor mládeže Spektákl. V současné době společně s Erikou režírují představení ve Vršovickém divadle Mana Imaginárium H. CH. Andersena.

  • Marek Solmeš Srazil – kytarista, zpěvák, spisovatel, pedagog, textař a skladatel, lektor a muzikant No name, Dětský talent (TALENT drama studio)

ali_8812

Vystudoval předškolní a mimoškolní pedagogiku. Již od svých 14 let zasvětil svůj život dětem. Spolupracuje s několika MŠ v Praze, vede dětské hudební kroužky, „Šolmesův dětský klub“. Učí děti na kytaru. Je hlavním vedoucím turistického oddílu Vlčata a vedoucím kapely The Ignu. Vydal několik autorských knih: Pohádky do postýlky, Pohádky do postýlky 2, Žlabák a Žlabanda, povídky Pod okny a Neotenie a sbírku básní Od Máje do podzimu. Vydal CD pro děti – Šolmes dětem a Šolmes malým i velkým.

  • Hana Dvořáková – výtvarnice, scénografie, kostýmy

Spolupracovala na absolventských představeních Dětského talentu – Vršovický festival talentů v roce 2017. Jejím největším počinem byl návrh a tvorba kostýmů pro Oscarový film Who is who in mycology?  (Studentský Oscar 2017, režie Marie Dvořáková)

  • Hana Lehečková – divadelní, rozhlasová a filmová scenáristka, dramaturgyně, dramaturgyně a scenáristka Imaginárium H. CH. Andersena (TALENT drama studio)

hana-leheckova-2

Vystudovala Katedru teorie a kritiky na pražské DAMU a v současné době studuje na DAMU doktorský studijní program Teorie a praxe divadelní tvorby. V roce 2012 vyhrála dramatickou soutěž Švandova divadla, v rámci které byl uveden její text V(ý)chod v režii Davida Šiktance. Věnuje se dramatické tvorbě (její další texty byly nominovány na Cenu Evalda Schorma či Cenu Konstantina Trepleva), námětům pro animovaný film a v současné době externě spolupracuje s Českým rozhlasem na četbě pro děti. Mimo jiné se konstantně věnuje přímé práci s dětmi různých věkových kategorií. V sezóně 2013/2014 spoluvedla s Erikou Merjavou 4 skupiny dramatických kroužků. Nyní je dramaturgyní a scenáristkou projektu TALENT drama studia a Vršovického divadla Mana Imaginárium H. CH. Andersena.

  • Andrea Dorušková – scénografka a kostýmní výtvarnice TALENT drama studio a Imaginárium H. Ch. Andersena

foto-andersen-46

Má několikaleté zkušenosti na pozici manažera komunikace pro produkční filmovou a reklamní společnost Dawson Production. Kromě vedení projektů propagace a komunikace měla na starost výtvarnou a kreativní prezentaci společnosti na českém i zahraničním trhu a dále kreativní realizace několika projektů pro společnost zabývající se dekorováním interiérů a architekturou zahrad – Mario Wild Flowers. Šest let intenzivně spolupracuje s dramatickým spolkem pro děti Dětský talent a vytváří scénografii a kostýmy pro většinu z jeho inscenací. V současné době se intenzivně zajímá o studium dětského divadla a o funkci jeho výtvarné složky v celku inscenace. Ve svém přístupu se orientuje především na pedagogicko-psychologický vzdělávací přesah scénografie a na vjem, pohled a postoj malého diváka, tzv. Edukace. Připravila pro TALENT drama studio výtvarné provedení imerzivního představení Imaginárium H. CH. Andersena.

  • Vladimíra Benoni – tanečnice, choreografka, muzikálová a činoherní herečka. Lektorka, choreografka D-talent (TALENT drama studio)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Absolventka pražské DAMU. V současné době angažmá v Metské divadlo Kladno. Pravidelně spolupracuje jako choreografka a herečka s Divadlem A Studio Rubín, jako herečka hraje v divadle Radka Brzobohatého. Spolupracovala s Erikou Merjavou na skupině dospělých D-talent. Jako choreografka se spolupodílela na představení Dětského talentu Mariina píseň o střevíčkách.

  • Lucie Křivánkovástudentka, produkční. V současné době asistentka produkce představení TALENT drama studia a Vršovického festivalu talentů.