O nás

TALENT drama studio je uměleckou školou a studiem dramatiky, herectví, autorské tvorby a divadla od nejmenších dětí až po dospělé, které provozuje svoji činnost v pražských Vršovicích. 

„Pokud se nám vede plnit náš záměr, kterým je výchova zralých a pravdivých osobností, otevřených, odvážných, kreativních, svobodných, tvůrčích, s kritickým myšlením, kteří jsou otevřeni pro život v jeho plnosti a také se zajímají o potřeby jiných a blaho společnosti,  je to náš největší úspěch.“ Erika Merjavá

Základní projekty naší činosti:

škola TDS

Je školou dramatiky, autorské tvorby a herectví pro děti od čtyř let až po mladé dospělé podle vlastního specifického přístupu. V rámci školy se konají pravidelné kurzy, nedělní improvizace, jednodenní tematické workshopy a další zajímavé akce a kurzy. Výsadní místo ve studiu zaujímá komplexní psychosomatická disciplína Dialogické jednání, která se stává příslibem budoucího studia dramatiky, divadla a herectví v mezinárodním kontextu. 

Vosí hnízdo

Je specifickým divadelním souborem mladé nastupující generace s mottem “mladí tvoří pro mladé” složeného z absolventů či studentů TALENT drama studio s intenzivnějším zájmem o divadlo. Základními pilíři projektu jsou: Laboratoř - Představení - Kulaté stoly. Zkoušky a představení probíhají pod taktovkou režiséra Jiřího Ondry a Eriky Merjavé v klubovně Vzlet.

Vršovický festival talentů 

Vršovický festival talentů je základním projektem TDS, v rámci kterého jsou prezentována absolventská představení všech skupin na určité předem dané téma. Snahou našeho již tradičního interaktivního festivalu je vytvořit společný prostor pro radost, tvorbu a sdílení. 

Nejčastěji kladené otázky