O nás

TALENT drama studio,  z. s. je neziskovou společností zabývající se autorským divadlem, tvorbou, herectvím a experimentem od dětí, mládež až po dospělé. V rámci seberozvoje a osobnostního růstu organizuje pro nejširší okruh zájemců další pravidelné nebo jednorázové kurzy, které úzce souvisí s filozofií Talentu.

TALENT drama studio se zabývá 2 základními činnostmi:

  • Pedagogická činnost a vzdělávání:           KURZY AUTORSKÉHO HERECTVÍ A DIVADLA                                                                                                                 

Pedagogická a umělecká činnost TALENT drama studia založená na autorském divadle, tvorbě a herectví se  jemně, ale propracovaně a cíleně proplétají, aby se učení stávalo součástí hledání a nacházení vlastních zkušeností, možností a obrovských tvůrčích potenciálů každého jednotlivce.

Základem práce je filozofie založená na autorské tvorbě a pedagogice prof. Ivana Vyskočila (zakladatele Katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU a otce české ne/divadelní alternativy), pragmatické pedagogice Johna Deweye a moderní humanistické psychologii Carla Rogerse zaměřené na člověka a jeho plného přijetí. Cílem je výchova osobnosti samostatné, odpovědné za sebe i celek, tvořivé, otevřené, komunikativní a zaujaté pro obecně dobrou věc. 

Rozhovor s prof. Ivanem Vyskočilem ČRo
Rozhovor s prof. Ivanem Vyskočilem na ČRo o smyslu života a víře

TALENT drama studio působí od svého vzniku v Divadle Mana, Moskevská 34, Praha Vršovice http://www.vrsovickedivadlo.cz.