O nás

TALENT drama studio,  z. s. je neziskovou společností zabývající se autorským divadlem, tvorbou, herectvím a experimentem od dětí, mládež až po dospělé. Otevírá prostor pro nejširší autorskou tvorbu, dialog a komunikaci.

Je rozdělené do dvou sekcí:

Pravidelné kurzy: Dětský talent (děti 4-15 let), Spektákl (mládež 15-18 let), D-talent (dospělí nad 18 let)
Intenzivní workshopy
Vršovický festival talentů
Sezónní autorské divadlo
Klubovna
Představení a čtení

Díky propracované dramaticko-pedagogické činnosti vytváří TALENT drama studio bezpečný prostor, kde si každý prochází vlastní zkušeností, „dotýká se svého srdce “ a tím dochází k osobnostnímu růstu člověka. Pomáhá tím otvírat v člověku kreativitu, autenticitu, sebesdílení a aktivuje další vnitřní zdroje, které vedou k sebepřijetí, budování integrity osobnosti a následně podporují růst z osobnosti zaměřené na materii k osobnosti zaměřenou na vyšší  humanistické ideály. Každého vede k autentické autorské tvorbě. Klade důraz na dobré vztahy mezi jednotlivci ve skupině, a místo soutěživosti podporuje spolupráci, přejícnost a zájem o druhé. 

Zároveň TALENT drama studio vytváří příležitosti, kde je možné tyto pohledy, myšlenky skrze autorskou tvorbu a jiné dramatické či hudební formáty prezentovat, komunikovat a vést dialog s ostatními. Snaží se podnítit v co nejširší veřejnosti zájem o tvorbu, protože vychází z myšlenky, že každý může být autor, tvůrce, herec, neboť jde o bytostnou touhu člověka po tvoření. 

 

TALENT drama studio působí od svého vzniku v Divadle Mana, Moskevská 34, Praha Vršovice http://www.vrsovickedivadlo.cz.