O nás

TALENT drama studio,  z. s. je neziskovou společností zabývající se autorským divadlem, tvorbou, herectvím a experimentem od dětí, mládež až po dospělé. Naším cílem v pedagogické činnosti je otevřít člověka pro jeho potenciály, možnosti a objevit v každém jeho jedinečný talent a nejhlubší a nejosobnější dar. V produkční činnosti TDS produkuje festivaly, představení a jiné projekty, kde se snaží prezentovat autorskou tvorbu.  V komunitní činnosti TDS vytváří formáty, které budují a upevňují dobré vztahy v užší i širší komunitě TDS.

Z historie TDS
Nejčastěji kladené otázky

Škola TDS

V pedagogické činnosti se orientujeme na autorské divadlo a herectví a snažíme se naším jedinečným pedagogickým přístupem založeným na studiu psychosomatických disciplín (tělo, hlas, řeč) a skrze volnou dramatickou hru, především Dialogické jednání, objevit v člověku jeho nejhlubší podstatu a talent. Dialogické jednání se stává zásadní součástí pedagogiky herectví, dramatu a divadla na moderních uměleckých školách u nás i v zahraničí a je příslibem, kudy se bude ubírat moderní studium herectví a dramatu.  Rozhovor o Dialogickém jednání s otcem disciplíny, prof. Ivanem Vyskočilem

Pravidelné kurzy   Dětský talent (děti 4-15 let), Spektákl (mládež 15-18 let), D-talent (dospělí od 18-ti let)
Víkendové workshopy

STUDIO TDS

Studio TDS realizuje festivaly autorské tvorby, jako například Vršovický festival talentů, Sezónní autorské divadlo, Internetovou přehlídku tvorby TDS, ale i profesionální představení jako Cizinka v Chaloux nebo komunitní divadelní projekty jako např. zážitkový putovní projekt Imaginárium H. Ch. Andersena. Od sezóny 2020/2021 připravuje TDS Teenage divadlo „mladí hrají mladým“, kdy herci se rekrutují z řad našich studentů či absolventů, kteří projevují intenzivní zájem o divadlo a chtějí se mu dále věnovat a budou vytvářet vlastní autorské projekty nebo autorsky zpracovávat texty, které jsou blízké nové nastupující generaci.

Cizinka v Chaloux
Imaginárium H. Ch. Andersena
Představení a čtení

komunita TDS

V komunitní činnosti se snažíme podpořit vzájemnost, komunikaci, vztahy. Prezentovat naší pedagogickou činnost v rámci festivalů, otevírat diskuze, vytvářet platformu pro autorské texty, výstupy, představení našich současných studentů, absolventů, i příznivců, propojovat umělce, věkové skupiny, žánry. V rámci komunitní činnosti je jednou z důležitých aspektů orientace na naší mládež ze Spektáklu, která se sama stává iniciátorem různých projektů v rámci Klubovny TDS. Chceme komunikovat směrem ven, inspirovat svojí tvorbou, zajímat se o jiné, případně pomoct, kde je potřeba a tak jak můžeme.

Vršovický festival talentů
Sezónní autorské divadlo
Internetová přehlídka tvorby TDS
Klubovna
Imaginárium H. Ch. Andersena

TALENT drama studio působí od svého vzniku v Divadle Mana, Moskevská 34, Praha Vršovice http://www.vrsovickedivadlo.cz.