O nás

TALENT drama studio,  z. s. je dramatickým a divadelním studiem zabývající se především autorskou tvorbou. Pracuje s dětmi, mládeží i dospělými – dramatické kroužky a skupiny. Ve své činnosti má jednak pravidelnou práci se skupinami, workshopy i produkci nestandardních či experimentálních divadelních představení http://www.talentdrama.cz/imaginarium-h-ch-andersena/, které z větší části vznikají autorským tvůrčím procesem. Snaží se zapojit do představení kromě profesionálních umělců i děti, mládež a dospělé, s kterými pracuje. Má za sebou cca 40 představení s dětmi, mládeží i dospělými, s kterými v průběhu roku pracuje. Více v jednotlivých kurzech (Dětský talent 4-15 let, Spektákl 15-18 let, D-talent dospělí)

TALENT působí od svého vzniku ve Vršovickém divadle Mana, Moskevská 34, Praha Vršovice http://www.vrsovickedivadlo.cz. 

  • Dětský talent(5 skupin dětí 4-15 let rozdělené podle věku) 
  • Spektákl (1 skupina mládeže 15-18 let)
  • D-talent (1 skupina dospělých od 18-ti let)

Hlavní důraz je kladen na výchovu k osobnosti: komunikativní, tvořivé, svobodné, zralé, zaujaté a odpovědné. A to skrze dramatickou práci, psychosomatické, dialogické, dramatické a divadelní disciplíny a autorskou tvorbu. Inspirací se stal přístup Ivana Vyskočila a jeho autorského herectví na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU v Praze.

TALENT  drama studio se transformovalo  v létě 2016 na neziskovou organizaci, zapsaný spolek, z dramatických kroužků Dětský talent, Spektáklu a dramatické a autorské tvorby dospělých D-talentu. Jako první vznikl v roce 2009 Dětský talent, z dorůstajících dětí se vytvořil soubor středoškoláků Spektákl a v roce 2014 se přidal, jako poslední, D-talent, práce s dospělými.

Podívejte se na reportáž ze závěrečných představení starších skupin Dětského talentu a a představení mládeže ze Spektáklu, které probíhaly 11.6.2017 pod názvem Vršovický festival talentů