O nás

TALENT drama studio,  z. s. je neziskovou společností zabývající se autorským divadlem, tvorbou, herectvím a experimentem od dětí, mládež až po dospělé.

Je rozdělené do dvou sekcí:

  •  ŠKOLA                Dětský talent, Spektákl, D-talent
  •  STUDIO              Vršovický festival talentů, Autorský podzim, Autorský advent, profesionální představení

Díky propracované dramaticko-pedagogické činnosti vytváří TALENT drama studio bezpečný prostor, kde si každý prochází vlastní zkušeností, „dotýká se svého srdce “ a tím dochází k osobnostnímu růstu člověka. Pomáhá tím otvírat v člověku kreativitu, autenticitu, sebesdílení a aktivuje další vnitřní zdroje, které vedou k sebepřijetí, budování integrity osobnosti a následně podporují růst z osobnosti zaměřené na materii k osobnosti zaměřenou na vyšší  humanistické ideály. Každého vede k autentické autorské tvorbě. Vychází z myšlenky, že každý může být autor, tvůrce, herec, protože jde o bytostnou touhu člověka tvořit, vyjadřovat se a sebesdílet. Zároveň vytváří TALENT příležitosti, kde může každý prezentovat svou vlastní uměleckou tvorbu. Klade důraz na dobré vztahy mezi jednotlivci ve skupině, a místo soutěživosti podporuje spolupráci, přejícnost a zájem o druhé. Cílem je výchova osobnosti samostatné, odpovědné za sebe i celek, tvořivé, otevřené, komunikativní, zaujaté pro obecně dobrou věc.

FILOZOFICKá východiska

TALENT drama studio vychází především z filozofických idejí a ideálů platoniků a novoplatoniků. Je
založena na moderní humanistické psychologii Carla Rogerse zaměřené na člověka a jeho
plném přijetí.  V pedagogické činností vychází TALENT z  pedagogicko-dramatického přístupu prof. Ivana
Vyskočila, který vyvinul komplexní psychosomatickou disciplínu „Dialogické jednání“.
Je základním nástrojem práce v pravidelných kurzech Školy Talentu, v dětských skupinách a skupině mládeže se využívají prvky Dialogického jednání vhodná pro dané vývojové stupně. Pedagogika Talentu v sobě nese prvky pragmatické pedagogiky Johna Deweye, která otevírá žáky možnostem, kreativitě, zvědavosti a vlastním vnitřním zdrojům. 

TALENT drama studio působí od svého vzniku v Divadle Mana, Moskevská 34, Praha Vršovice http://www.vrsovickedivadlo.cz.