Tým

Jsme tým lidí, kteří mají rádi lidi, divadlo, tvorbu. Našim smyslem je objevování a formování mladého člověka. Především chceme otevírat tvůrčí i lidské možnosti nastupující generace, inspirovat a zapálit jejich touhu po vlastním sebevyjádření, divadelní i jiné umělecké tvorbě, autorství, iniciovat zájem, objevit prapůvodní radost z hry, improvizace, otevřenosti. A to vše směrem k celistvosti člověka i tvůrce a jeho lidském a uměleckém potenciálu. Aby jednou se ctí a naplno se svými talenty mohli být tím kým jsou  a naplnili svá životní poslání.

 

Vedení

Erika Merjavá, zakladatelka a ředitelka TDS Více o Erika

Lektoři, REžie, asistenti

Erika Merjavá            divadelnice a pedagožka
Jiří Ondra divadelní režisér, pedagog,
režisér a pedagog ve skupinách mládeže TALENT drama studio
Divadelní režisér, dramaturg, scénárista, pedagog a dramaterapeut. Vystudoval obor režii alternativního a loutkového divadla. S TALENT drama studio spolupracuje od roku 2013. Spolupracuje nebo spolupracoval jako režisér s A-studiem Rubín, s Divadlem Rozmanitostí v Mostě, s divadlem D21 v Praze. Dramaterapeuticky pracoval s lidmi se zrakovým handicapem. Po zkušenostech s nevidomými začal Jiří pracovat s dětmi v diagnostickém ústavu v Dobřichovicích. Zajímá se především o divadelní improvizace jako prostředek k objevování komunikace, vnímání druhého, k respektu a toleranci. Hana Sršňová lektorka a herečka TDS (Vosí hnízdo), studentka Pedagogické fakulty UK
studentka pedagogiky na VŠ, absolventka TALENT drama studio (TDS), asistentka ve skupinách TDS a herečka v div. souboru Vosí hnízdo Lada Marková lektorka a herečka TDS (Vosí hnízdo), studentka Gymnázia Christiana Doplera
studentka střední školy, absolventka TALENT drama studio (TDS), asistentka ve skupinách TDS a herečka v div. souboru Vosí hnízdo

Externí pedagogové a umělci:

Alexandr Minajev: herec a režisér, Státní akademie divadelních umění v Moskvě (nyní Ruská akademie divadelních umění)
Jan Skovajsa: externí pedagog KATaP DAMU, mezinárodně akreditovaný lektor Feldenkraisovy® metody (Feldenkrais Institut Wien)
Eva Čechová: pedagožka KATaP DAMU
Monika Rebcová: taneční pedagog a choreograf, absolventka HAMU
Monika Šabartová: absolventka herectví katedry ČD DAMU, lektorka Feldenkraisovy metody, studium FTVS, praktik Feldenkraisovy metody ve výcviku
Petra Pellarová: tanečnice, performerka, lektorka. Absolventka KATaP DAMU, taneční konzervatoř Duncan centre, Folkwang Hochshule, Essen.
Tereza Janda Roglová: hlasová pedagožka KATaP DAMU, operní pěvkyně
Vladimíra Benoni: herečka, absolventka herectví katedry ČD DAMU
Valentina Shuklina: česká dirigentka, hudební skladatelka, sbormistryně, klavíristka,  Vyšší státní hudební konzervatoř v Nikolajevě (Ukrajina), Pražská konzervatoř, HAMU Praha
Vladimír Chrz: Psychologický ústav Akademie věd ČR, pedagog Katedra psychologie PedF UK

spolupracovníci

Zuzana Bauerová                Fundrasing 
Andrea Dorušková                Scénografie a kostýmní výtvarnice
Milan Deutsch                 PR, Propagace a komunikace
Hana Krejčí Grafika a vizuály