Kurzy autorského herectví a divadla (děti, mládež, dospělí)

Cílem pedagogické práce je otevření člověka pro jeho nejhlubší možnosti, jakožto člověka i tvůrce s nekonečným autorským potenciálem. Hlavní důraz je kladen na výchovu k osobnosti: komunikativní, tvořivé, svobodné, zralé, zaujaté a odpovědné. A to skrze dramatickou práci, psychosomatické, dialogické, dramatické, divadelní disciplíny, herecké dovednosti a autorskou tvorbu.

  • sebepoznání, přijetí a následná sebeúcta 
  • uvolnění a kultivace tělového, hlasového, řečového a psaného projevu
  • dovednost improvizace
  • schopnost pracovat s chybou a selháním

Práce je rozdělena do 7 skupin dle věkových kategorií:

Závěrečná absolventská představení, která vznikají v průběhu roku, jsou prezentována pro širokou veřejnost v rámci Vršovického festivalu talentů.