Info pro rodiče a herce

Viz Kalendář všech našich představení a akcí do konce roku 2017

 

VRŠOvický festival talentů (závěrečná pŕedstavení) 

(platí pro děti a herce skupin 2017/2018)

8.-10.6.2018           
8.6., 19:30 - D-talent
9.6. - No name, Rarach, Ohnivák
10.6. - Lotrandovci, Rozmach, Spektákl, D-talent

 Zkoušky mimo běžné hodiny 

(platí pro děti a herce skupin 2017/2018)

Víkendové zkoušky v roce 2018: Příprava na Vršovický festival talentů
5.-6.5.2018 - Lotrandovci
12.-13.5.2018 - Rozmach
19.-20.5.2018 - D-talent
26.-27.5.2018 - Spektákl
Účast povinná!