Individuální lekce

pro děti a mládež

HERECTVÍ (prezenčně nebo on-line, možnost kombinace)
Čas: dle domluvy
Kde: Zoom meeting
Cena 60 min lekce: 750,- Kč

KONTAKT: erika.merjava@gmail.com, 604 185 631
ŘEČ, RÉTORIKA, PŘEDNES (prezenčně nebo on-line, možnost kombinace)
Čas: dle domluvy
Kde: Zoom meeting
Cena 60 min lekce: 750,- Kč

Určeno pro ty, kteří si přejí:
· mít živý, pravdivý a přirozený mluvní projev
· naučit se pracovat se strachem a trémou
· najít vlastní sebehodnotu a sebejistotu
· naučit se improvizovat
· naučit se koncentrovat a soustředit
, přirozeně a sebejistě vystupovat a prezentovat

Obsah lekcí:
· Dech a hlas
· Řeč a tělo
· Jazykolamy a výslovnost
· Čtení vlastních i převzatých textů
· Řečová improvizace
Lektor: Erika Merjavá
Erika se zabývá především Dialogickým jednáním, řečí, přednesem a autorskou tvorbou

KONTAKT: erika.merjava@gmail.com, 604 185 631