Erika Merjavá

Vystudovala jsem v roce 2014 Kreativní pedagogiku na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU.  Dva roky jsem docházela na studium Dramaterapie na Akademii Alternativa Olomouc. Působila jako umělec a pedagog v evropském projektu Kreativního partnerství „Umělci ve školách“ pro ZŠ s Montessori výukou. Mám za sebou hlasové, pohybové a improvizační workshopy a semináře např. pod vedením Emor Smadar, Ivany Vostárkové nebo Jany Machalíkové. Hrála jsem a produkovala nebo spoluprodukovala komorní činoherní inscenace jako například Láskou posedlí, Kočky mají sedm životů nebo Kennedyho děti. Významnými činoherními rolemi byla pro mě Évi v Topolově hře Kočka na kolejích, Ely v Hodině lásky, nebo Alice v Strindbergově dramatu Tanec smrti, Carla v představení Kennedyho děti v režii Alexandra Minajeva. Zpívala jsem i textovala autorské šansony, produkovala komorní představení, hudebně -poetické večery, nebo neformální setkávání umělců. V roce 2009 jsem založila dramatické kroužky Dětský talent, v roce 2014 se přidala práce s dospělými D-talent. V roce 2016 jsem získala za Dětský talent 3. místo v soutěži Česká spořitelna Živnostník roku v Pražském kraji. Poté jsme Dětský talent tranformovali na neziskovou organizaci TALENT drama studio, z.s. V současné době se věnuji především pedagogice, Dialogickému jednání a autorskému divadlu, jako cestě k sebepoznání a seberozvoji člověka, zkoumáním hranic mezi divadlem a jinými uměleckými odvětvími (především poezie, próza, hudba, storytelling atp), vlastním autorským počinům a psaní. V roce 2018 jsem byla asistentem Dialogického jednání na KATaP DAMU.   Také se zajímám o výzkum Dialogického jednání a možných styčných bodů s dynamickou psychodiagnostickou metodou Enneagram. Kromě divadelního studia a praxe jsem absolventkou VŠE Praha. Po ukončení školy jsem působila i jako redaktorka MF Dnes, Lidové noviny, Strategie, šéfredaktorka podnikového časopisu Transgas.

Pedagogická činnost

umělecká činnost

Blog: http://erikamerjava.blog.cz/