Vosí hnízdo

divadelní soubor mladých TALENT drama studia

AKTUÁLNÍ PROGRAM:
Připravujeme nové autorské představení.
Ne(vědomí)
Spánek. Sen. Hledání. Jung, Konfucius, Dalí, Plath, Titanie. Ve dne nebo v noci? Tam a tady. Kdo jsem? Uvnitř nebo ven? Nevím. Ptám se. Možná ne. Mystický příběh lidí, kteří se nikdy nepotkali a možná by se měli. Třeba se jednou potkají. A možná to bude, jen když sní. Když všichni sníme. Anebo? Autorský koán souboru mladých Vosí hnízdo TALENT drama studia. Hrají: Michaela Skalová, Anna Jánská, Lili Phungová, Hana Sršňová, Kati Heinlein. Režie, kostýmy a scéna: společná, Režijní supervize Jiří Ondra, Erika Merjavá.

Aktuální představení:
Pět stran mého já: Kalendář akcí

Vosí hnízdo=“laboratoř-představení-kulaté stoly“

Vosí hnízdo je specifickým divadelním souborem, laboratoří autorské tvorby a divadla nastupující mladé generace. Vzniklo v roce 2021 jako odpověď mladých absolventů (16-26 let) TALENT drama studia po hlubším autorském hledání, zkoumání a sebevyjádření, tak i po touze generačního dialogu. Motto souboru zní: “Mladí tvoří pro mladé”. Ve spolupráci s divadelními profesionály tvoří autorská představení, která se hrají pravidelně v komorním prostoru Klubovny Vzlet. Součástí každého představení jsou kulaté stoly či diskuze s diváky, především vršovickou mládeží, a společně se snaží otevřít určitá témata a hledat odpovědi.

„Mladí tvoří pro mladé“, je sloganem Vosího hnízda. Kdo lépe zná pocity a myšlenky nastupující generace než právě mladí lidi, kteří jsou navíc ještě otevření novým formám, nebojí se zkoumat, experimentovat a překračovat hranice? Podrobovat žánry i témata dalším možnostem? Vyjadřovat se „jazykem mladých“ a prolínat jevištní i výrazové formy a prostředky?

Soubor vede: Erika Merjavá (divadelníce a pedagožka) a Jiří Ondra (divadelní režisér a pedagog)