Dětský talent

V každém dítěti dřímá talent. Někdy stačí otevřít jen jediné dveře, kterými vstoupíme do světa sebepoznání a sebevyjádření.Erika Merjavá

Dětský talent (děti 4-15 let)

Zaměřujeme se především na autorské divadlo, dialog, otevřenost obsahu i forem, hledání, vztahy, snažíme se probudit v dětech zájem o nové věci, zkoušení a experimentaci. Slovy výrazné divadelní a pedagogické osobnosti, profesora Ivana Vyskočila, podívat se na herectví trochu obecněji, hlouběji, z podstaty. Ptát se co vlastně herectví je, jaký je vztah mezi autenticitou lidskou a hereckou, kde jsou styčné body. Aby se děti staly přímými tvůrci svého představení, nebály se jít do rizika, našly v sobě odvahu. Učily se být svébytnými osobnostmi jak v umění tak v životě obecně.

Naším cílem je, aby každé dítě dostalo možnost být vším, čím může, čím chce a čím je, s respektem na ostatní a nebálo se jít dál, ptát se, komunikovat, vést dialog, naslouchat, hledat a objevovat. Aby zbytečně uměle netvořilo, nepředvádělo dokonalé naučené formy, ale nebálo se tvořit, zkoušet a experimentovat, nacházet a vnímat, co už je a to rozvíjet do nevídaných obsahů a forem.

Jde  o osobnostní rozvoj dětí, jejich kreativity i fantazie, potažmo i rozvoj dramatického i dalších uměleckých a osobnostních talentů, které děti v průběhu procesu v sobě objeví. Porozumět si, naučit se vědomě pracovat s hlasem, řečí a tělem. Vnímat řeč, hlas i tělo jako nástroj sdělování a komunikace. U dětí se rozvíjí trpělivost, nadšení pro společnou práci, práci v kolektivu, smysl pro povinnost a zodpovědnost, spolehlivost, komunikativnost, otevřenost, zvládání strachu a trémy, pomáhá k sebeprezentaci a sebeúctě.

Náš koncept je založen na kreativní pedagogice profesora Ivana Vyskočila, autorském divadle a přístupu, který je založen na vědomé existenci člověka ve světě, dialogu, vztazích a myšlence, že člověk může žít autenticky a plně jen v případě, že žije vědomě, dialogicky a otevřeně pro další životní možnosti.

CENA:

1050,- Kč/měsíc. Platí se 2x ročně (4725,- Kč září-leden, 5250,- Kč únor-červen)

ROZVRH:

PO, 15:15-16:45 (děti 7-9 let), skupina Rarach (lektor Erika Merjavá)
PO, 17:00-18:30 (děti 11-13 let), skupina Lotrandovci (lektor Erika Merjavá)
UT, 15:15-16:45 (děti 4-7 let), skupina No name (lektor Erika Merjavá, Marek Šolmes Srazil-muzikant)
UT, 17:00-18:30 (děti 13-15 let), skupina Rozmach (lektor Erika Merjavá)
ČT, 15:15-16:45 (děti 9-11 let), skupina Ohnivák (lektor  Erika Merjavá, asistent Hana Sršňová)

TALENT drama studio působí ve Vršovickém divadle Mana, Moskevská 34, Praha 10 Vršovice. Vchod do studia, kde pracujeme, je z pravé strany budovy Husova sboru, když se stojí čelem ke kostelu. 

Foto: Alice Bochňáková, http://www.alicedigiart.com