Vzdělávací akce/ děti, mládež

Nedělní improvizace

Nejbližší akce a termíny

Nedělní improvizace se konají jednou měsíčně, poslední neděli v měsíci od 15:00-17:00 hod pro děti a mládež od 8-18 let. Pro účastníky pravidelných kurzů jsou zdarma v rámci dalšího hereckého a dramatického vzdělávání. V jarních měsících se setkáváme v zahradách vršovického TJ Sokol, jinak ve vnitřních prostorách Vršovického divadla Mana nebo multikulturního paláce Vzlet. Lektoři nedělních improvizací jsou: Jiří Ondra (divadelní režisér, pedagog), Erika Merjavá (divadelnice, pedagožka)

Zážitkové autorské psaní

Nejbližší akce a termíny

Zážitkové autorské psaní je projektem, v rámci kterého se prolínají tři vzdělávací záměry: získávaní nových vědomostívzdělávání skrze vnitřní prožitek-autorská tvorba (psaní). Jednou měsíčně o víkendu se koná 3 hod blok spojený s návštěvou zajímavého pražského místa, vnitřním prožitkem, přednáškou a následným autorským psaním. Zájemci mohou své texty prezentovat na setkáních autorského čtení v klubovně multikulturního paláce Vzlet. Doporučeno pro děti a mládež 8-18 let. Pro účastníky pravidelných kurzů jsou zdarma v rámci dalšího vzdělávání dramatiky a autorské tvorby.