D-talent

D-talent

Pravidelná divadelní skupina pro dospělé zabývající se autorskou tvorbou a divadlem. K tvorbě náleží studium disciplín autorského divadla, včetně psychosomatických disciplín, práce s tělem, hlasem a řečí.

Naším cílem je odkrýt člověka v jeho nejhlubší podstatě, najít jeho skryté možnosti a schopnosti, probudit spontaneitu, radost ze hry a tvorby, která je nejhlubší podstatou lidské existence, stát se v jakékoliv lidské a profesní činnosti kreativním.

Poznat svůj hlas, tělo, řeč a skrze ně poznat sám sebe, přiblížit se sám sobě, stát se autentickým člověkem, zbavovat se naučených nelogických vzorců chování. Pak mohu začít tvořit svůj život jako mistrovské dílo. Právě hra je jednou z cest hledání a nacházení sebe. “Hra není žádným okrajovým jevem v životní krajině člověka, žádným jen příležitostně vystupujícím, náhodným fenoménem. Hra náleží svou podstatou ke stavu bytí lidského pobytu,“ Eugen Fink.

Marek Vácha v knize Neumělcům života píše: „Pokud rezignujeme na pozvání k umění, naše místo zůstane prázdné, díla, která nepřivedeme k životu my, nevzniknou nikdy, písně které nesložíme, se nikdy nebudou zpívat. Tentýž princip platí pro pozvání k životu jako takovému. Cesta, kterou neprojdeme my, nikdy nevznikne a pokud rezignujeme, svatost našeho života zůstane prázdná, nevyužitá…Plátno času, které jsem při narození dostal, se může stát mistrovským plátnem, nebo může nevyužito zůstat bílé.“

Inspirací TALENTU se stal přístup pedagoga, herce, spisovatele a zakladatele Katedry autorské tvorby a pedagogiky na DAMU profesora Ivana Vyskočila, jeho hlavní myšlenkou je, že člověk může žít autenticky a plně jen v případě, že žije vědomě, dialogicky a otevřeně pro další životní možnosti.

CENA

1400,- Kč/měsíc

ROZVRH

ST, 18:00-20:00, (Erika Merjavá)

TALENT drama studio působí ve Vršovickém divadle Mana, Moskevská 34, Praha 10 Vršovice 

TRAILERY z představení

Nesmrtelní 2095 (premiéra červen 2017, režie: Erika Merjavá) 
Alfréd a Jozefína (premiéra červen 2016, režie: Erika Merjavá): 
Šalalala aneb večírek (premiéra červen 2015, režie: Erika Merjavá):