Chci podpořit konkrétní projekt

Pokud Vás zaujal konkrétní projekt, který realizujeme nebo připravujeme, s Vašim darem naložíme efektivně a transparentně: veškeré finanční prostředky budou použity na pokrytí konkrétních nákladů a finančních odměn autorského a produkčního týmu.

Jak a v jakém rozsahu konkrétně nakládáme s Vašimi dary, si můžete snadno zjistit v pravidelném vyúčtování projektů a ve výroční zprávě spolku.