Blog

Děti by si měly projít vlastním neúspěchem

Zajímavý článek jak jsou neúspěchy v životě důležité a jak je nezbytné, aby se člověk naučil s neúspěchy pracovat již v dětství.

Jak zvládat současnou situaci covid-2019

Rozhovor s psychologem prof. Jiřím Šípkem

Agnieszka Holland o hercích

Našemu směřování a filozofii je blízká zkušenost  polské režisérky  celosvětového významu, která studovala pražskou FAMU, Agnieszky Holland. O to nám jde v naší pedagogické činnosti. Otevřít člověka pro růst osobnosti. Aby byli víc než „jen“ herci, jak mluví A. Holland o M. Krobotovi.  Aby se stali osobnostmi v jakékoliv oblasti, kterou v životě budou dělat. A pokud je bude zajímat film, či divadlo, aby přinesli nové věci, formovali jak obor tak člověka, aby bylo z jejich jednání cítit charizma a názor a mohli přispět k dobrým věcem.  A. Holland říká v rozhovoru: „Herci jsou všude stejní. Je to zvláštní lidská rasa. Ať pracuji s hollywoodskou hvězdou, či provinčním polským hercem, nevidím rozdíl. Mají stejné potřeby, stejnou citlivost, stejnou velkorysost. S českými herci se mi spolupracuje moc dobře, jsou mi blízcí. Mirek Krobot není herec, je něco víc, osobnost. Má v sobě něco originálního a pro mě přitažlivého, takže mít ho ve filmu, to je skutečná radost.“

Rozhovor s Robertom Krause 

s neuropsychologem a neurovědecem mimo jiné i o tom, jak je důležitý experiment

Rozhovor v Talk show Andrey Poláčkovej na Rádio Slovensko

 Desatero improvizace

  1. Pracuj s chybou 
  2. Buď opravdový a přijímej se takový, jaký jsi
  3. Buď tady a teď 
  4. Užívej si hru
  5. Buď zvědavý 
  6. Riskuj 
  7. Buď konkrétní 
  8. Nech vyniknout druhé 
  9. Ano a… přijímej nápad a rozvíjej jej. 
  10. Hlavně KLID – útok ani útěk nejsou řešení

Rozhovor Jiří Kabal

„Jiří Klabal: Že prý české školy ubíjejí kreativitu našich dětí? Nenechte se mýlit, genocidu dětské duše provádíme spíš my rodiče.“

Článek

Děti musí zažít i nepohodlí. Nevozte je jen autem a nedělejte vše za ně!

Vzbudit ho a vydržet tu protivnost, než se probere. Namazat chleba k snídani, připravit svačinku. Obléknout, odvézt do školky či školy. Vyzvednout v přesný čas, aby nemělo psychickou újmu. Dovézt na kroužek. Pozvat na odpoledne pár kamarádů. Co bude chtít k večeři? To nemáme, ale skočím do večerky. Hodinové uspávání? Není problém. (Číst dále)

Článek (Erika Merjavá)

K sobě skrze Autorské divadlo a Dialogické jednání (1. část) Autorské divadlo není potřeba brát jako specifický, nebo spíše konkrétní druh divadla, nebo divadelní formu. Autorské divadlo vede ke specifické, vlastní osobnostní výpovědi, ke konkrétnímu tématu, formě zpracování a jevištního vyjádření, k osobnostnímu herectví. V pedagogické činnosti u autorského divadla se ve studentovi otevírá prostor k pochopení kdo jsem a co mě zajímá. Kdo jsem je součástí psychosomatické kondice, tudíž sebepoznání skrze tělo, hlas a řeč. Řeč každopádně není jenom zrcadlem nevědomí člověka jako tělo a hlas (když se člověk podívá na lidi – tělo, pohyby a používání hlasu o něm vypoví více než slova. Tělo a hlas nemůže lhát. Lžou jen slova), tj. odkazuje k člověku, ale jde dál a ukazuje cestu, formuluje myšlenky do slov a způsobu vyjádření. A to je tvorba. A tvorba je tak specifická, jak je specifický každý člověk a tak odlišná, jak je odlišný každý jedinec. To právě autorskou tvorbu zajímá: jedinečnost, indvidualita, odlišnost a zároveň společenství, spolupráce, empatie, pochopení, vstřícná pozornost k sobě i druhým a poznání. Já a Ti druzí je v neustálém jemném napětí:  dovolení si být důležitým a jedinečným a zároveň nechat ostatních býti důležitými a jedinečnými. Přát a držet palce sobě i ostatním.  Autorské divadlo, tak jak ho chápeme u nás v Talentu, je založeno především na Dialogickém jednání. Dialogické jednání je komplexní psychosomatickou disciplínou (otcem myšlenky je prof. Ivan Vyskočil), které nás  tím jemným životním napětí mezi dvěma odlišnými póly učí pracovat, být, hrát si. Když to je tak, může to být ale i úplně jinak. Jak to tedy je? A proč se rozčilovat, když se mi ukáže jiný pól a narazím na něj? On tam vždycky je. Jako vnitřní partner mého současného jednání. No a když ho přijmu, že smí být a je, tak si s ním mohu hrát. Tak mohu uznat, že třeba i on může mít pravdu. A najednou si hraji, nebo spíše to se mnou hraje, stejně jako je to s bytím, kdy se v meditacích snažím jen být. Hrát si s paradoxy mého života, situace, mě samotného, světa. Dialogické jednání vlastně učí být v radostném hravém bytí s paradoxy člověka, světa i života. Žít s lehkostí a humorem, s vědomím sama sebe. Nebýt vystresovaný, když věci jsou jinak, než si myslím a předpokládám, protože v každé situaci tím, že jsem tak, jsem i úplně jinak. A dovolím, že i někdo s odlišným názorem může mít pravdu, protože si dovolím věřit, že vždy k nějakému mému stanovisku je i úplně odlišné a dokonce i ve mně, a může se to vzájemně ladit, místo odmítat. Z tohoto pohledu může autorské divadlo vykazovat a vykazuje určité specifické rysy, to jest – personifikace nadhledu, určitého vypravěče, tj. blízkost k epickému divadlu, jehož výrazným představitelem byl německý dramatik a režisér Bertolt Brecht. Autorské divadlo vycházející z principů Dialogického jednání má zveřejněný vlastní vnitřní autorský vypravěčský nadhled. A je vložený do postavy vypravěče, mě samotného jako autora, který může kdykoliv cokoliv poopravit, vrátit se, změnit, tj. taková hra mezi hercem, který hraje role a vypravěčem. Uvedu příklad. Jsem herec a zrovna jsem na jevišti. Cítím, že můj výkon je celý upachtěný, nepřirozený, tlačím na pilu. Čím víc si to uvědomuji, tím jsem nervóznější a můj výkon je čím dál uchvácenější. Říkám si: Ty blbče, co to zase předvádíš? Autorské divadlo tu větu zveřejní a dá ho do úst Vypravěči, který řekne: Prosím tě, co to zase předvádíš? A tím vzniká hra mezi hercem uchváceným a Vypravěčem. Tato schopnost nadhledu – tj. Dialogickým jednáním je výbornou pedagogickou průpravou i pro činoherní herce. Vnitřní Brechtův princip může fungovat i u Stanislavského principů divadla, tj. kdy se herec prožívá jako jiná postava. Nadhled ale musí být vždycky. Dám stejný příklad. Jsem herec, kterému to ten večer vůbec nehraje. První je uvědomění, že jsem uchvácený, rychle dýchám a jsem nepřesvědčivý. Mám tam vnitřního partnera, který mě na to upozorňuje. Už získávám nadhled. Druhé je neodsoudit se za to. Přijetí je jedním ze základních principů v Dialogickém jednání. Bez naprostého přijetí (vstřícná pozornost vnitřní i vnější) to nemůže fungovat, protože jakmile se odsoudím, celá situace se ještě zhorší. Prostě není jiné cesty než naprosté přijetí, dovolení si být v ten večer uchvácený, nepřesvědčivý. Prostě dovolit si selhat. Dovolit si vše, co je v danou chvíli. Reflexe přichází až později. V tu chvíli uvědomění si a přijetí situace se herec vnitřně uvolní, a tím i jeho výkon nabírá na síle a přesvědčivosti. Dialogické jednání má dvě základní funkce, co s člověkem dělá. Tvoří mu ego (představa vlastního Já. Ta část Dialogického jednání se dá využít při práci s dětmi, kdy se jim tvoří vlastní sebeobraz). V případě, že už ego člověk má, tedy v dospělosti učí člověka získávat nad egem nadhled, aby ho nespoutalo a nevládlo jeho osobě. Aby člověk neztotožnil povědomí o sobě se svým vlastním egem, se svojí představou, protože pak člověk nikdy nepochopí, kdo je, když se nekonfrontuje sám se sebou, v každou chvíli svého bytí. Jak jsem psala, aby věděl, že když je nějak, tak musí být i jinak. Nikos Kazantzakis, který napsal knihu Poslední pokušení Krista, zmiňuje: „Všechno je od Boha, všechno má dvojí význam.“ Možná ten druhý význam nepochopíme, ale můžeme Dialogickým jednáním pochopit, velmi podobně jako zenovými meditacemi nebo křesťanskými kontemplacemi,  že víme jen jednu část. Co je velmi důležité, je to nejenom racionálně pochopit, ale dostat to do vlastní zkušenosti. Když člověku to dojde na vlastním prožitku skrze hru, vlastní tělo, hlas. A tomu se říká v Dialogickém jednání setkání se sebou samým.  EM

Projev „Hrát si“

Projev na Oscarech od držitelky studentského Oscara

Držitelka Studentského Oscara Marie Dvořáková z roku 2017 v projevu na ceremoniálu řekla, že se bála, aby věkem neztratila schopnost nebo dovednost si hrát, a že to objevila až ve filmech, a v Americe jí právě k tomu povzbuzovali – ať si hraje a je kreativní. No a tak mě napadá paralela s Vyskočilovskou pedagogikou (KATaP DAMU), katedra, která jde v podobném duchu a podněcuje lidi k tomu, aby si hráli, aby se znovu naučili hrát si. I my v Talent drama studiu se snažíme jít právě touto cestou, protože jak vidíme, v tom je jedinečnost každého z nás, kreativita, radost a lehkost. Kde je hra, tam jsme my – naprosto autentičtí a přirození. A takové jsou pak i naše díla. EM

Rozhovor s filozofkou Annou Hogenovou

Hogenová: Pořád si na něco hrajeme, žijeme odpojení od sebe, to plodí deprese, úzkost “ Žijeme odpojení sami od sebe, chybí nám opravdovost, to plodí úzkost, deprese, a vyhoření. Musíme žít z vlastního pramene, život je hledání sebe sama. Bez hloubky člověk potřebuje rauš a útěk, nejsme autentičtí, dnes nechceme znát sami sebe, je to pomalé, zatímco svět letí v úprku, říká filozofka Anna Hogenová. Dodává, že jsme roztříštění, zoufale se hledáme, musíte si najít vlastní cestu, ne kopírovat ostatní, jak je nám ze všech stran podsouváno. Když je člověk sám, vyčistí se prý od balastu dnešní agresivní doby.“ (z Aktualne.cz) O tom by měla být práce v Talentu. Potkat se sami se sebou skrze naše tělo, hlas, řeč a hru. A v Dialogickém jednání skrze rozhovor s vnitřním partnerem, o kterém mluví paní profesorka Hogenová. EM

Otevírat prostor pro vlastní zkušenost… Uvažuji o čem je pedagogika, učení. Myslím, že jen o tom, aby vytvořila pro své studenty podmínky k tomu, aby si procházel vlastní zkušeností, a to v bezpečné zóně. Protože vlastní zkušenost je nepřenositelná. Z toho pak vznikají největší a nejzajímavější teorie. Vlastní zkušenost se začne tříbit, dávat do kontextu, podkládat literaturou, hledají se návaznosti. Bez zkušenosti to nejde. Učit svému pohledu je plytké. Naučit se dívat na sebe a do sebe je o hledání pravdy, která je uvnitř každého člověka, jak to říkal krásně starý Pichanda z Jakubiskova filmu Tisícročná včela. A co člověk, to jeho jedinečný přístup a teorie, která má hluboké kořeny ve vlastní zkušenosti. Aspoň to je naše filozofie v Talent drama studiu. EM

Článek (Erika Merjavá)

„O divadle jednoho herce Vyskočil hovoří jako o zvláštním případu praktického divadla…Ve chvíli, kdy něco pouze plníme, vyrábíme klišé, hotovost. Vše bereme jako dané, předpřipravené, chceme to mít snadno a rychle. Proti tomu stojí kvality praktického studia, kdy věci zakoušíme na vlastní kůži, kdy jde o zkoušení, osobnostní výpověď, sdělení. Vyskočil apeluje na lidské kvality autentické, etické, mravní. Říká, že toto se děje ve chvíli, kdy pracujeme na vlastním autorském textu nebo autorsky zpracováváme text druhého. Důležité je trvání jako nutná etapa vývoje, kdy si uvědomujeme proces tvorby, který nám tříbí vlastní múzický smysl, nadání a vědomí, „Člověk – herec, umělecká osobnost v sobě poznává autora, a to z nutnosti!“…Dá se totiž předpokládat, že v každém z nás třímají potlačované herecké touhy, ambice. Proto by bylo dobré zakusit na vlastní kůži divadlo jako divadlo ve stavu zrodu. Nejde o hraní, ale sebepoznání, hledání, setkání se sebou i obecenstvem.“ z textu Evy Slavíkové 3xIvan Vyskočil (Michal Čunderle, Přemysl Ruth, Eva Slavíková)

Z dopisu prof. Osolsobě

„Víte milí studenti, jak se pozná pravé umění od umění nečistého a zlořečeného? Dá se to poznat, ne že ne, není to jen subjektivní. Prvoplánově neuráží náboženské cítění, nehanobí, nenadýmá se, není křečovitě ideologické, ale jemně propracovává tvar a myšlenku, hledá harmonii, hlubší radost a nadějí, lepší vidění a poznání.“ prof. Petr Osolsobě.

Rozhovor Max Kašparů

Profesor, doktor medicíny, teológie i pedagogiky, doktor filozofie i doktor honoris causa. Najmä však psychiater a teológ, v ktorom sa tieto dve cesty spájajú. Jaroslav Maximilián Kašparů bol hosťom Katy Martinkovej. 

Článek (Erika Merjavá)

Film MILADA. Ne moc dobré recenze, ale mně se film moc líbil. Ano, mohu dát zapravdu spoustě recenzentům, ale mě film inspiroval v mém vlastním životě, dotkl se mě, otevřel další pohledy a brány. Třeba neopakovatelnost životní cesty člověka, který žije život podle svého nejčistšího svědomí. Neexistuje mustr, každý má svojí pouť neopakovatelnou, jen se nesmí zaprodat, aby jeho život nebyl falzifikátem, nedonošencem… Pokud se nelekne, nepodbízí lidem, nehledá prospěchářství, každá životní cesta je plna hrdinství…Není malé cesty, je jen autentická životní cesta člověka. A to už je na Pánu Bohu, Prozřetelnosti, kudy a kam nás povede. Nejen Miladina pouť byla pro mě inspirativní…Ale kdyby nebylo její obětavé sestry Věry, která šla tím životem možná „přízemněji“, ale plna lásky k její dceři Janě, Miladě… Tito lidé dali prostor její cestě. Hrdinství každého člověka, který jde tak, jak může, jak ho vede vlastní srdce, nejčistší úmysl. Určitě bych film doporučila dětem a studentům. 20. století bylo vskutku děsivé a nemyslím, že děti by měly žít ve vákuu falešného ráje, neboť pak nebudou na život připraveny a nikdy nemůžeme vědět, co nás kdy potká. Odmala bychom měli vidět dobro i zlo, umět rozlišovat, vidět hrdinství i zbabělost. Abychom se mohli v okamžik, který přijde, co nejlépe rozhodnout. Protože člověk se vždy musí nějak rozhodnout. Neexistuje něco mezi, dvojakost, proplouvání… Buď žiji život podle svých nejčistších úmyslů nebo ne. Jiné cesty není…Tak ať se vždy správně rozhodneme a žijeme své hrdinské životy. EM Treaser 2

Z rozhovoru o důvěře

„Budu-li o nějakém dítěti přesvědčen, že z něho nic dobrého nevyroste, že „zraje pro šibenici“, pak aktivně činím něco pro to, aby se takovým stalo, a moje očekávání naplnilo. Naštěstí to ale platí i v opačném směru.“ psycholog PhDr. Jaroslav Šturma.

Z reference naší studentky

Děkuji Alči od nás ze studia, která mi to poslala… Naší prací v TALENT drama studiu se snažíme přesně o to, odhalit krásu v lidech, kterou už mají v sobě stejně od nepaměti, nebo dobře…od narození…(z knihy Marka Orka Váchy Neumělcům života). EM Vacha

 

 

 

 

 

 

 

Článek (Erika Merjavá)

Všechno chce čas. Všichni chceme všechno hned. Neumíme čekat, být trpěliví, nechat věci působit a ve správný čas doznít. Trpělivé jsou děti, děti se baví, žijí přítomným okamžikem, neptají se kdy a co z toho. Prožívají spontánní radost ze hry, ale i spontánní nudu či nechuť. Prožívají vše naplno, bez nějakého ale. Všechno chce čas, když to má k něčemu pořádnému být. Pokud se nemá klouzat po povrchu, ale jít do skutečné hloubky, vyjít z podstaty. A to stejné platí i o kreativní práci s dětmi či dospělými. Ivan Vyskočil jednou řekl krásnou věc: „Až po třech letech je Psychoterapie k něčemu. To je ta doba, kdy se člověk naučí pracovat sám se sebou.“ Jenže většina lidí, když nevidí výsledky ihned, utíká, přechází jinam, zkouší jiné věci, kde si myslí, že konečně už to bude ono a našel rychlou cestu k sobě. Rychlý a jednoduchý návod ale neexistuje. Je to chiméra. Nic rychlé a jednoduché nezapustí kořeny hluboko. Pak stačí, aby zafoukal vánek a vše jistoty a „kořeny“ jsou tatam. Vše chce čas. Čas léčí, čas mění lidi, čas odděluje pravé věci od nepravých. Někdy se dokonce může zdát, že je to i ono. Není při kreativní práci těžké z člověka udělat loutku, přizpůsobit ho svým představám a požadavkům, zatlačit, pohrozit – metoda cukru a biče – a pak člověk dělá, co se mu nařídí a ono to může i vypadat. Docela pěkně. A všichni si tleskají, jak jsou šikovní, nebo jak jejich dítě umí krásně recitovat a zvednout nožičku, uculit se do diváků nebo roztomile zakřičet. Jenže děti nejsou infantilní jedinci, prostředkem našich tužeb a vlastní kreativity, našich ambicí. To oni jsou kreativní. Vpravdě a opravdově kreativní a my bychom se od nich měli v této věci učit. Jsou daleko hlubší bytosti, které umí a vidí věci, které my jsme už dávno ztratili nebo je už nejsme schopni vidět. Příliš jsme ponoření do pokroucené reality. Děti jsou ještě propojené s hloubkou skutečnosti, s něčím mezi. Dítě rozeznává jasné hranice mezi realitou a hrou a přitom se nechává unášet hrou, jakoby to byla pravá skutečnost. Od podstaty jsou děti kreativní. Jen my dospělí jsme kreativitu ztratili. Nám už zbyla jenom jasná představa a jistota, co je dobře a co špatně, jak to ve světě chodí. A budeme se s druhým o naší pravdu prát. Děti se nechávají nést, neznají skutečný obsah slova trpělivost. Protože prožívají a žijí v přítomném okamžiku se svými touhami a představami, které však nespoutávají jejich radost a naplnění daného okamžiku. Naplno prožívají všechny pocity – radost, lásku, nechuť, nudu, hněv. Nerozeznávají radost, ale… lásku, ale…nechuť, ale. Prostě radost je radost, láska je láska, nechuť je nechuť, nuda je nuda a zlost je zlost. Jenže trpělivost není z těchto pojmů, trpělivost jen odkazuje k některému z těchto pojmů. A proto ho děti nemohou znát. Obsah slova trpělivost známe jen my, dospělí. Kéž bychom ho znát nemuseli. A když ho už známe, buďme trpěliví a dopřejme všemu čas, který správné a pravé věci oddělí od našich zoufalých a bludných představ. Kdyby a jak a možná… EM

O slově (Erika Merjavá)

Slovo je pojmenovaná myšlenka a dává do pohybu věci. Je nic a je všechno. Může být jedem, který otráví celého člověka a jed přenáší dál, jak píše švýcarský psychiatr Jung, nebo může být tvůrčí silou v životě člověka i světa. Může bořit i tvořit. Proto člověk musí pěstovat a uvědomovat si slovo, která nenápadně, ale o to silněji uvádí věci do pohybu. EM

O komunikaci (Erika Merjavá)

Základ je, aby člověk pochopil a porozuměl sobě. Aby se naučil se sebou komunikovat. Když se pochopí a porozumí si, naučí se komunikovat se sebou, naučí se komunikovat i s okolím, se svým životem a se světem. EM