Autorský podzim 2019

Na 19.10.2019 připravuje TALENT drama studio interaktivní minifestival autorské tvorby Talent drama studia ve Vršovické divadle Mana. Rezervace vstupenek: www.vrsovickedivadlo.cz

13:00-16:00: ODPOLEDNÍ BLOK (hrají starší děti a mládež)

Za zrcadlem…         
Představení vycházející z aktivní imaginace propojené písněmi Nikol Fišerové @ HeleN Rockhousle. Hraje skupina Lotrandovci (děti 11-13 let)

Výměna                    
…aneb Jak jsme nic nedělali. Hraje skupina Rozmach (mládež 13-15 let)

Lidé ulice                 
Zrcadlo vnitřního světa lidí a jejich hledání pravdy o sobě samém. Hraje skupina Spektákl (mládež 15-18 let).

 16:00-18:00: AUTORSKÁ DÍLNA (pro zájemce od 15-ti let)

Pro zájemce z řad veřejnosti práce na vlastním textu, který zájemci napíšou v rámci autorské dílny a jeho následná jevištní interpretace. Výsledky budou prezentované na jevišti Vršovického divadla Mana.

18:15-21:00: VEČERNÍ BLOK (pro dospělé diváky)

18:15-19:15 Matylda a její sny (hraje dospělá skupina D-talent)
Žít beze strachu, s usměvavým přístupem k životu, s odvahou proplout oceán, fantazií a radostí hrát si… Takový svět by si přála Matylda. Ale realita je poněkud jiná… Autorské představení skupiny dospělých D-talent (Milan Deutsch, Hana Benešová, Hana Baráková, Zuzana Freya). Režie: Erika Merjavá

19:45-21:00 Cizinka v Chaloux 
Scénické čtení autorského textu Eriky Merjavé. Ostré zrcadlo v nazírání na sebe samého směrem k pochopení a smíření. Dramaturgická supervize: Eva Čechová. Hudba a zpěv: Elena Soneshine, Miroslav Linka, Perkuse: Jiří Pelucha, Čte a hraje: Erika Merjavá

 20:30-22:00

AFTERPARTY pro současné a bývalé členy Talentu

 VSTUPNÉ

Odpolední blok: 150,- Kč/sleva 100,- Kč
Večerní blok: 150,- Kč/sleva 100,- Kč
Na celý festival: 200,- Kč
Autorská dílna a AFTERPARTY: zdarma