Autorský advent

Autorský advent je tradiční adventní divadelní odpoledne pro  nejširší veřejnost, kde prezentujeme kromě našich představení, další autorské a jiné umělecké počiny v oblasti filmu, divadla a hudby účastníků našich kurzů, tedy dětí, mládeže a dospělých. Součástí odpoledne a večera je host spřízněný s TALENT drama studiem, který pomůže dotvořit předvánoční atmosféru ve Vršovickém divadle Mana.

V roce 2017 jsme měli čest přivítat kapelu The Ignu (kapela ve složení Marek Šolmes Srazil, Veronika Karlová a Matěj Hurvajz), děti, mládež a dospělý Talentu odehrály představení z loňského roku, prezentovala se multižánrová performance Dech lesa ve spolupráci s tanečníky Pražské konzervatoře (Martin Vokal) vzniklé na letním táboře Talentu a Děti bez hranic, videoklip Bráním se dojetí s Janem Cinou, Ivou Janžurovou a Václavem Neckářem režírované členem Talentu Tobiášem Frýdlem a Danielem Polákem a v hl. roli s herečkou Talentu Isabellou Petzoldovou a film Maryša v hlavní roli s Alžbětou Dolečkovou a vedl. roli Filipem Janíkem z Talent drama studia, který vznikl v rámci filmového tábora FILMÁK 2017 pod režijní taktovkou Milana Enčeva. Součástí odpoledne byly krátké diskuse s tvůrci filmových a divadelních počinů.

Program a další materiál k ročníku 2017 jsou zde.