Je čas na vzdělávání

Lepší stránka covidu: Ve velkých dávkách nabízí něco, co je cennější než peníze

Z článku: „Motivace ke vzdělávání a zejména k investicím do vzdělávání je v Česku podle Pavla Kotka, jednatele Společnosti pro management a leadership, v porovnání s jinými zeměmi EU sice stále na velmi nízké úrovni. Nyní je však ideální doba k tomu nadechnout se, rozvinout své dovednosti a vrátit se k zákazníkům s novými nápady….V dnešní situaci vnímám jako zásadní rozvoj kritického myšlení, schopnosti komunikace na všech úrovních a práci se strachem, neboť strach z neznámého často drží podnikatele v zajetých kolejích, ačkoliv dostávají každý den jasný signál, že tyto koleje nikam nevedou,“ říká Kotek.

My právě tento typ vzdělávání nabízíme, dětem, mládeži i dospělým. Skrze vše co učíme i na lekcích ON-LINE, řeč, autorské psaní, je přístupem psychosomatickým , tedy že tělo, řeč, hlas ovlivňuje naší psychiku a naopak. Naučíte zacházet se strachem, víc stát pevně na svých nohou a otevře se ve Vás zdroj nových možností, tvorby a kreativních přístupů k věci.

Fungování v nouzovém stavu

V období podzimního a zimního nouzového stavu vyžíváme kombinaci prezenčního a distančního vzdělávání a komunitních projektů. Pravidelné on-line vzdělávání probíhá na Zoom meeting, kde se věnujeme především výslovnosti, řeči, dialogickému jednání, psaní textů a tvorbě. Probíhá on-line tvorba a příprava na představení divadelního souboru našich mladých absolventů (Vosí hnízdo), on-line lekce pro zájemce z řad veřejnosti v programu „Vytvoř si svůj vlastní program“ a připravujeme na jarní měsíce pokračování prezenčních workshopů.

V nouzovém stavu pokračujeme on-line

Po zavření prezenční výuky, pokračujeme v nouzovém stavu s distanční výukou přes Zoom meeting. Věnujeme se především řeči, rétorice, výslovnosti, přednesu, autorskému psaní, diskuzím, připravujeme představení. S nejmenší skupinou Rarach se kromě řeči a výslovnosti věnujeme rozvíjení fantazie a vytváříme vlkodlačí příběh pro naše představení.

Hlasová schránka

Projekt Hlasová schránka založily dvě naše absolventky, výborné herečky skupiny Spektákl. Chtějí mluvit, vyslovovat se a angažovat. K Hlasové schránce píšou: „Podcasty o tom, kdo jsme a co jsme, kdo budeme a co budeme. O našich subjektivních názorech v oblastech týkajících se zejména školství a jeho systému a mnoho dalších témat s tímto úzce spjatých. Marie & Valerie“. Máme velkou radost, že z řad našich absolventů rostou lidé nejen umělecky tvořiví, herecky autentičtí, ale i angažované a tvořivé osobnosti pro dobro veřejnosti a společnosti.