Kurz autorské tvorby a herectví pro dospělé

Na další období únor-červen 2022 přijímáme nové zájemce o Kurz autorské tvorby a herectví pro dospělé D-talent. V případě zájmu pište na info@talentdrama.cz

Pravidelný kurz pro dospělé otevírá člověka novým možnostem, kreativitě, improvizaci, učí ho pracovat s trémou a strachem, najít a pochopit svoje tělo, hlas, sdělovat řečí, artikulovat a precizně vyslovovat, sdělovat svoje myšlenky a pocity skrze autorský text, prezentovat na veřejnosti a připravovat autorský výstup nebo představení. Kurz napomáhá k sebepoznání a následné integraci jak individuality člověka, tak i integrity člověka ve skupině, jeho nezastupitelné místo v rámci týmové práce. Základní disciplínou, s kterou pracujeme, a z níž vychází naše další disciplíny a cvičení je Dialogické jednání s vnitřním partnerem, jako i další psychosomatické disciplíny zaměřené na tělo a hlas.

Toto studium podporujeme akcemi Vršovické klubovny, které jsou pro účastníky zdarma, nebo se slevou.

Nový podcast

Nabízíme vám k poslechu nový podcast na téma: O naší zážitkové dramatické pedagogice. Dozvíte se v něm proč děláme nové formáty jako Zážitkové autorské psaní či Zážitkové přednášky, jaký mají smysl a co si z nich mohou účastníci odnést. Další podcasty k poslechu

Črty Vršovického festivalu talentů 2021

Komorní akce se konala 18.12.2021 v klubovně multikulturního paláce Vzlet. Ukázky autorské tvorby a textů starších dětí, mládeže a dospělých TALENT drama studia, následovaná diskuzí u kulatého stolu. Děkujeme Městské části Praha 10.