V nouzovém stavu pokračujeme on-line

Po zavření prezenční výuky, pokračujeme v nouzovém stavu s distanční výukou přes Zoom meeting. Věnujeme se především řeči, rétorice, výslovnosti, přednesu, autorskému psaní, diskuzím, připravujeme představení. S nejmenší skupinou Rarach se kromě řeči a výslovnosti věnujeme rozvíjení fantazie a vytváříme vlkodlačí příběh pro naše představení.

Hlasová schránka

Projekt Hlasová schránka založily dvě naše absolventky, výborné herečky skupiny Spektákl. Chtějí mluvit, vyslovovat se a angažovat. K Hlasové schránce píšou: „Podcasty o tom, kdo jsme a co jsme, kdo budeme a co budeme. O našich subjektivních názorech v oblastech týkajících se zejména školství a jeho systému a mnoho dalších témat s tímto úzce spjatých. Marie & Valerie“. Máme velkou radost, že z řad našich absolventů rostou lidé nejen umělecky tvořiví, herecky autentičtí, ale i angažované a tvořivé osobnosti pro dobro veřejnosti a společnosti.

Talent v období krize covid-19

Naším hlavním cílem v době krize covid-19 je především pokračovat v naší vzdělávací a komunitní činnosti způsobem jakým vzhledem k vývoji epidemiologické situaci je bezpečné a je nám dovoleno tak, aby Talent drama studio bylo nadále místem přátelství, setkávání se, spolupatřičnosti, vzdělávání a radosti z tvorby. Teď jsme se sice přesunuli na online lekce a komunikaci, ale už z jara máme zkušenost, že pokud lidi chtějí být spolu, společně tvořit a vzdělávat se, tak se dá překlenout i tato technologická bariéra a nepřízeň okolností.

Ze zkoušky

Ze zkoušky k scénickému čtení textu Terezka a její divovztahový svět (Talent drama studio). Scénické čtení 4.10.2020 v rámci Vršovického festivalu talentů. Píseň Ukolébavka v rámci představení: Marek Šolmes Srazil, zpívá: Martina Fišerová. Hrají: naše herečky z Talent drama studia

Zápis/výběrové řízení

1.9.2020 od 15:00-16:30 proběhne ve studiu Vršovického divadla Mana zápis a výběrové řízení do skupin TALENT drama studia, od nejmenších 4-letých dětí až po dospělé. Nejde o talentové zkoušky, ale popovídání si o motivaci, zájmu a očekávání. V případě zájmu pište na: erika.merjava@gmail.com se jménem, kontaktem (e-mail, mobil) a hodinou, kdy na zápis dorazíte. Těšíme se na setkání.