Autorský advent

 

Autorský advent je tradiční adventní divadelní odpoledne pro  nejširší veřejnost, kde prezentujeme kromě našich loňských představení, další autorské a jiné umělecké počiny v oblasti filmu, divadla a hudby účastníků našich kurzů, tedy dětí, mládeže a dospělých. Součástí odpoledne a večera je host spřízněný s TALENT drama studiem, který pomůže dotvořit předvánoční atmosféru ve Vršovickém divadle Mana. 10.12.2017 máme čest přivítat kapelu The Ignu (kapela ve složení Marek Šolmes Srazil, Veronika Karlová a Matěj Hurvajz)

10.12.2017 bude kromě představení z loňského roku prezentovaná multižánrová performance Dech lesa ve spolupráci s tanečníky Pražské konzervatoře (Martin Vokal) vzniklé na letním táboře Talentu a Děti bez hranic, videoklip Bráním se dojetí s Janem Cinou, Ivou Janžurovou a Václavem Neckářem režírované členem Talentu Tobiášem Frýdlem a Danielem Polákem a v hl. roli s herečkou Talentu Isabellou Petzoldovou a film Maryša v hlavní roli s Alžbětou Dolečkovou a vedl. roli Filipem Janíkem z Talent drama studia, který vznikl v rámci filmového tábora FILMÁK 2017 pod režijní taktovkou Milana Enčeva. Součástí odpoledne budou krátké diskuse s tvůrci filmových a divadelních počinů.

Rezervace lístků Vršovické divadlo Mana 

Hlavní PROGRAM 10.12.2017 

Vstupné: každý Blok samostatně 150,- Kč, vstupné na celý den 200,- Kč

15:00  1. BLOK Autorského Adventu (vhodné pro rodiny s dětmi)
Slovem doprovází Karolína Kočí a David Jordán
    Zamyšlení faráře Davida Frýdla k adventu
    Učitel: autorské představení - DIVADLO
    Chůva: autorské představení - DIVADLO
    Bráním se dojetí - HUDEBNÍ KLIP
    Včera, dnes a zítra - DIVADLO
    Dech lesa - MULTIŽÁNROVÁ PERFORMANCE 
    DISKUZE DECH LESA
    
16:40 PŘESTÁVKA (Hudba ve Foyer)

17:00 2. BLOK Autorského Adventu (vhodné pro děti, mládež i dospělé)
Slovem doprovází Isabella Petzoldová a Tobiáš Frýdl
    Muzeum: autorské představení - DIVADLO
    Bráním se dojetí - HUDEBNÍ KLIP
    DISKUZE HUDEBNÍ KLIP
    Vytřeno (představení Spektáklu)
    The IGNU - HUDBA

18:40 PŘESTÁVKA (Hudba ve Foyer)

19:00  3. BLOK Autorského Adventu (vhodné pro mládež a dospělé)
Slovem doprovází Alžběta Dolečková a Filip Janík
    Maryša - FILM (nevhodné pro děti do 13-ti let)
    DISKUZE FILM MARYŠA
    Nesmrtelní 2095 (představení dospělých D-talent)

Změna programu a začátek představení vyhrazena

Program ke stažení zde.