Nouzový stav

Kvůli vyhlášenému nouzovému stavu v ČR rušíme pravidelnou výuku, workshopy i Klubovnu na dobu neurčitou. V tomto období bude aktuální stránka, kde budeme informovat, sdílet svojí tvorbu a pokusíme se inspirovat  V období nouzového stavu  Stránka je určena jak pro členy TDS (Talent drama studia), tak může být zajímavá a inspirující i pro další návštěvníky, příznivce a zájemce.